Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa ramowa na zakup elementów wyrzutni systemu rakietowego Homar-A

Agencja Uzbrojenia zawarła z korporacją Lockheed Martin umowę ramową na dostawę 486 zespołów wyrzutni systemu rakietowego M142 HIMARS, które posłużą do skompletowania jego spolonizowanej wersji Homar-A. Podczas uroczystości na terenie Centrum Szkolenia Elektroniki i Uzbrojenia w Toruniu potwierdził ją swym podpisem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Amerykańską korporację reprezentowała Paula Hartley (po prawej), wiceprezes i dyrektor generalny oddziału Tactical Missiles. Fot. Lockheed Martin

11 września Agencja Uzbrojenia zawarła z amerykańską korporacją Lockheed Martin umowę ramową na dostawę zespołów wyrzutni systemu rakietowego M142 HIMARS, które posłużą do skompletowania jego spolonizowanej wersji Homar-A. Podczas uroczystości na terenie Centrum Szkolenia Elektroniki i Uzbrojenia w Toruniu potwierdził ją swym podpisem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Amerykańską korporację reprezentowała Paula Hartley, wiceprezes i dyrektor generalny oddziału Tactical Missiles.

- Zatwierdziłem umowę w sprawie pozyskania 486 wyrzutni HIMARS dla Wojska Polskiego. Razem z zamówionymi w 2019 roku wyrzutniami, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami HIMARS. […] Opozycja mówi, że to za dużo. Nie proszę państwa, to nie jest za dużo. Właśnie tyle, ile trzeba wyrzutni, żeby realnie odstraszyć agresora. Zadajmy sobie sprawę, że władcy Kremla postanowili odbudować rosyjskie imperium. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której silne Wojsko Polskie będzie realnie odstraszało agresora. I to zrobimy. Tak jak deklarowałem wielokrotnie, w ciągu dwóch lat Wojsko Polskie będzie dysponowało najsilniejszą armią lądową, a jednym z najważniejszych komponentów tej armii będzie artyleria rakietowa ‒ odniósł się do zawartej umowy minister Mariusz Błaszczak i dodał: - Artyleria rakietowa jest bardzo ważna w systemie odstraszania. Chcę też podkreślić, że umowa którą zatwierdziłem przewiduje polonizację HIMARSów. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były usadowione na polskich podwoziach. Zależy nam na tym, żeby system zarządzania polem walki też był polski. No i również współprodukcja rakiet. To wszystko jest celem, który sobie założyliśmy. Cieszę się z otwartości strony amerykańskiej w tych rozmowach. Podpisanie umowy jest dowodem, na to, że zrobiliśmy kolejny krok naprzód.

Przedmiotem umowy ramowej jest dostawa 486 zespołów wyrzutni, które pozwolą na skompletowanie takiej samej liczby wyrzutni na podwoziach Jelcz 663.45 T60 TS 6×6. Taka liczba pozwoli do uzbrojenia  27 dywizjonów artylerii rakietowej (dywizjonowych modułów ogniowych po 18 wyrzutni) wyposażonych w system Homar-A. Umowa obejmuje także pakiety logistyczny i szkoleniowy. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest na koniec 2025 r. lub początek roku 2026 r.
Oczywiście wcześniej niezbędne będzie podpisanie umów wykonawczych z podmiotami amerykańskimi (dostawa zespołów wyrzutni i amunicji, także ich produkcja licencyjna w Polsce) i polskimi (nośniki wyrzutni, pojazdy transportowo-załadowcze wozy dowodzenia, podsystemy rozpoznania, łączności oraz kierowania ogniem, pojazdy ewakuacji i zabezpieczenia technicznego itp.), tak państwowymi – z Grupy PGZ, jak i prywatnymi – Grupa WB.

Amerykański udział w programie Homar-A zakłada również transfer technologii, na bazie porozumień z polskim przemysłem, przede wszystkim spółkami konsorcjum PGZ-WWR (PGZ S.A. ‒ lider, Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. i PIT-RADWAR S.A.), ale także MESKO S.A. i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., zapewniając maksymalną, możliwą polonizację, a także pomoc w integracji polskich elementów systemu. Planowane jest także pozyskanie technologii produkcji pocisku rakietowego rodziny GMLRS do systemu MLRS/HIMARS.

Prototypowa wyrzutnia systemu Homar-A na podwoziu Jelcz 663.45 T60 TS 6×6 zaprezentowana przez Polską Grupę Zbrojeniową podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu XXXI MSPO w Kielcach. Fot. Andrzej Kiński

Przypomnijmy, że 26 maja 2022 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przesłało do amerykańskiej administracji zapytanie ofertowe LOR (Letter of Request) dotyczące możliwości zakupu za pośrednictwem programu Foreign Military Sales ok. 500 zespołów wyrzutni systemu HIMARS 500 wyrzutni M142 HIMARS dla Wojska Polskiego – LoR wysłane (zbiam.pl). 7 lutego br. Departament Stanu opublikował zgodę na sprzedaż Polsce 18 kolejnych (pierwszych 20 wraz z pakietem amunicji zamówiono 10 lutego 2019 r. za 414 mln USD netto, dostawy są w toku) kompletnych wyrzutni, 468 zespołów wyrzutni do montażu na polskim nośniku, a także: 45 taktycznych pocisków balistycznych M57 ATACMS, 461 pakietów  z pociskami M30A2 GMLRS-AW (w każdym po sześć pocisków 227 mm), 521 pakietów z pociskami M31A2 GMLRS-U i 532 pakietów z pociskami GMLRS-ER AW (łącznie 9084 bojowe pociski rodziny GMLRS) oraz pakiety z rakietami ćwiczebnymi   LCRRPR, urządzenia łączności i wyposażenie dodatkowe. Całość została wyceniona na maksymalną kwotę 10 mld USD netto  Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce wyrzutni HIMARS (zbiam.pl)

W tym roku rozpoczęły się dostawy sprzętu do pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego systemu Homar-A w tzw. konfiguracji amerykańskiej. W jej efekcie do Wojsk Rakietowych i Artylerii trafi 18 wyrzutni M142 HIMARS bojowych bojowych i dwie do szkolenia wraz z pociskami bojowymi GMLRS i ATACMS oraz rakietami ćwiczebnymi LCRRPR. Zamówienie obejmuje również: pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne oraz wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dostawy elementów dla pierwszego dywizjonu Homar-A są obecnie realizowane i potrwają do końca bieżącego roku. Według MON pierwszy DMO systemu Homar-A trafi do dywizjonu artylerii 15. Brygady Zmechanizowanej (garnizon Orzysz) 16. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Olsztynie Pierwsze polskie wyrzutnie M142 HIMARS dostarczone do kraju (zbiam.pl).

Wiele wskazuje na to, że DMO wyposażone w systemy HIMARS/Homar-A trafią do jednostek wsparcia ogniowego brygad pancernych i zmechanizowanych/zmotoryzowanych dywizji ogólnowojskowych (docelowo sześć dywizji po cztery brygady, a więc 24 DMO Homar-A). Być może pozostałe zostaną przydzielone brygadom Wojsk Aeromobilnych (obecnie 6. Brygada Powietrznodesantowa i 25. Brygada Kawalerii Powietrznej) oraz szkolnictwu.

Z kolei DMO systemu Homar-K, z zespołami wyrzutni Hanwha Aerospace K239 Chunmu na polskich podwoziach Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS 8×8, zapewniających dwukrotnie większą siłę ognia od HIMARS-ów, wejdą w skład brygad rakiet stanowiących wzmocnienie dywizji ogólnowojskowych (formowanie 1. Brygady Rakiet 16. Dywizji Zmechanizowanej, z pododdziałami zlokalizowanymi w garnizonach Toruń i Orzysz, rozpocznie się w tym roku). Zapewne w każdej brygadzie będą dwa DMO, zatem daje to docelowo 12 DMO Homar-K. Nie można jednak wykluczyć struktury mieszanej (po jednym DMO Homar-K i jednym Homar-K w brygadach rakiet) i przydzielenia części dywizjonów Homar-K np. brygadom pancernym. Na mocy umowy z 4 listopada 2022 r. resort obrony narodowej zamówił w firmie Hanwha Aerospace 218 modułów wyrzutni K239 (a zatem liczby pozwalającej na wyposażenie 12 DMO) i „kilkanaście tysięcy” pocisków kierowanych o zasięgu 80 km i 290 km za 3,55 mld USD netto Umowa wykonawcza na dostawę systemów rakietowych K239 Chunmu (zbiam.pl). Jeśli zostanie w pełni zrealizowana umowa ramowa z 19 października ub.r., kolejnych 70 zespołów wyrzutni zostałoby wyprodukowanych na mocy licencji w Polsce Polska kupi polowy system rakietowy K239 Chunmu w Republice Korei (zbiam.pl).

Andrzej Kiński na podstawie informacji prasowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Uzbrojenia i Lockheed Martin.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc