Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na serwis systemu RUO-10 Breń

Fot. Łukasz Pacholski

31 maja 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Vortex Sp. z o.o. w sprawie realizacji usługi serwisu systemu RUO-10 Breń-1R, który znajduje się na wyposażeniu wybranych okrętów Marynarki Wojennej.


Powyższa umowa została zawarta 10 maja i ma całkowitą wartość 6,2 mln PLN netto. Jak wskazuje zamawiający, prace mają obejmować naprawę, diagnostykę, konserwację oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej system w latach 2023-2025 (w zastrzeżeniem, że w latach 2024-25 będzie to możliwe tylko w przypadku zabezpieczenia środków budżetowych w planie finansowym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych). Sam wybór oferenta odbył się poprzez negocjacje z wybranymi podmiotami bez publikacji wcześniejszej informacji. Ogółem do zamawiającego wpłynęły dwie oferty, spośród których wybrano najlepszą – kryteria obejmowały okres gwarancji oraz wartość roboczogodziny.

Specjaliści firmy Vortex Sp. z o.o. zajmowali się serwisem RUO-10 Breń-1R od czerwca 2020 roku, kiedy 3. Regionalna Baza Logistyczna podpisała z nią umowę (o wartości 5,4 mln PLN netto). System jest zainstalowany wyłącznie na trzech okrętach rakietowych typu Orkan. Jego zadaniem jest wykrywanie źródeł emisji radarowych w pełnej przestrzeni azymutalnej, a także określać jego charakterystykę. Dane uzyskane przez system pozwalają na określenie stopnia zagrożenia dla jednostek pływających. Obecnie zapoczątkowano proces, kolejnej, modernizacji wymienionych okrętów.

Teldat
reklama BMS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc