Zaloguj

Umowa na serwis systemu Kaktus MO

Wojskowy Instytut Łączności zajmie się serwisem systemu Kaktus MO. Fot. WIŁ

16 kwietnia 3. Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa poinformowała o podpisaniu umowy z Wojskowym Instytutem Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w sprawie realizacji usługi serwisu zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego Kaktus MO.

Powyższa umowa została zawarta 9 marca bieżącego roku i ma wartość 6,2 mln PLN bez VAT. Oferta wybranego wykonawcy była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Samo postępowanie uruchomiono w listopadzie zeszłego roku i miało charakter ograniczony. Serwis ma obejmować lata 2021-2023. Prace mają być obejmować naprawę, konserwację, serwisowanie oraz inne usługi utrzymujące w sprawności cały system.

Prototypowy zestaw systemu rozpoznawczo-zakłócającego Kaktus MO został zbudowany siłami krajowego przemysłu obronnego (z udziałem partnerów zagranicznych) w latach 2007-2010. Według ówczesnych planów wdrożenie modułu operacyjnego planowano zakończyć do końca 2012 roku. Pomimo czasu, nadal nie podpisano umowy na dostawę dwóch seryjnych systemów rozpoznawczo-zakłócających Kaktus MO. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi postępowanie od lata 2017 roku.

W pracach nad systemem zaangażowano Wojskowy Instytut Łączności, Wojskową Akademię Techniczną, WITPiS, KenBIT, Thales, Rodhe&Schwartz, Bonn Elektronik, Poynting, Transbit, WAREL, Jelcz S.A. oraz WZM S.A..

Celem programu było skonstruowanie nowoczesnego zautomatyzowanego systemu do prowadzenia walki elektronicznej – WE (rozpoznania elektronicznego i przeciwdziałania) przez bataliony (kompanie) WE na szczeblu operacyjnym w zakresie HF (1-30 MHz) i na szczeblu taktycznym w zakresie HF, VHF, UHF (1-3000 MHz). System miał spełniać wymagania współczesnego pola walki, standardy NATO, zapewniać interoperacyjność z narodowymi zautomatyzowanymi systemami dowodzenia oraz z siłami NATO, umożliwiać realizację zadań zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym działań w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach operacji pokojowych i stabilizacyjnych.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Umowa na serwis systemu Kaktus MO”

  1. Systemy walki elektronicznej są bardzo skomplikowane i drogie, nasz MON ma taki fajny dialog techniczny na sprzęt zakłócający dla Rosomaka, zgłosiło się kilkanaście firm super by było gdyby, dialog zmienił się w przetarg, a przetarg w zakłócające przeciwnika Rosomaki, w miarę szybko.

  2. Bardzo potrzebny system, oby wreszcie pozyskano seryjne systemy tego typu krajowej produkcji. Czas ucieka a potencjalny agresor może nie zaczekać kiedy je pozyskamy, wyszkolimy obsługi i wdrożymy do lini.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc