Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na serwis polskich pocisków RBS15 Mk3

Saab Dynamics AB zrealizuje usługę serwisu okresowego kierowanych pocisków RBS15 Mk3 znajdujących się w uzbrojeniu Marynarki Wojennej. Fot. Diehl Defence

5 października Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała o podpisaniu umowy ze szwedzką firmą Saab Dynamics AB w sprawie realizacji usługi serwisu kierowanych pocisków rakietowych RBS15 Mk3 znajdujących się w uzbrojeniu Marynarki Wojennej.


Powyższa umowa została podpisana 14 września i ma wartość 17,5 mln PLN. W jej zawarciu zastosowano bezprzetargową procedurę negocjacji z wybranym podmiotem bez publikacji wcześniejszej informacji o postępowaniu. Powyższy krok miał związek ochroną praw wyłącznych firmy Saab, która jest producentem pocisków RBS15. Co ciekawe, zgodnie z upublicznioną informacją, serwis polskich RBS15 będzie odbywać się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdzie mieści się centrum obsługowo-serwisowe (ma to związek z dużymi zakupami RBS15 Mk3 na potrzeby Deutsche Marine).

Polskie RBS15 Mk3 mają przejść serwis i recertyfikację pozwalającą na odtworzenie 48-miesięcznego cyklu obsługowego. Broń ma charakteryzować się pełną sprawnością i gotowością do użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Polska zamówiła 36 pocisków RBS15 Mk3, które stanowią podstawowy oręż trzech okrętów rakietowych projektu 660M typu Orkan. Każdy z nich może zabrać jednocześnie do ośmiu sztuk. Dwa pociski zostały zużyte w czasie ćwiczeń, które zostały przeprowadzone przez 3. Flotyllę Okrętów na wodach szwedzkich na przełomie sierpnia i września 2021 roku. W najbliższych latach liczba nosicieli ulegnie zwiększeniu, gdyż RBS15 Mk3 (a nie można wykluczyć, że także Mk4 Gungir) zostały wybrane jako podstawowe uzbrojenie przeciwokrętowe fregat Miecznik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc