Zaloguj

Umowa na remont ORP Bielik

15 października Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o podpisaniu umowy z Gdańską Stocznią „Remontowa” w Gdańsku dotyczącej naprawy bieżącej okrętu podwodnego ORP Bielik.

Powyższa umowa to wynik otwartego postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone w lipcu bieżącego roku – ostatecznie w rywalizacji uczestniczyły cztery podmioty. Jedynie Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A. zmieściła się w zakładanym budżecie. Umowa pomiędzy stronami, o wartości 2,4 mln złotych, została zawarta 9 października. W pokonanym polu znalazły się PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., Stocznia Remontowa Nauta S.A. oraz Net Merine Marine Power Service Sp. z o.o..

ORP Bielik to jeden z dwóch okrętów podwodnych typu Kobben nadal znajdujących się w eksploatacji w Marynarce Wojennej. Jego naprawa ma umożliwić dalszą eksploatację, do czasu wyboru dostawcy pomostowego rozwiązania dotyczącego zakupu nowych jednostek pływających. Wśród, potencjalnych, dostawców wymienia się m.in. Szwecję oraz Republikę Federalną Niemiec.

(ŁP) Foto: Łukasz Pacholski
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc