Zaloguj

Umowa na modernizację Centauro II

28 maja dwa włoskie urzędy, Dyrekcja Sekretariatu Generalnego Obrony ds. Uzbrojenia Lądowego i Narodowa Dyrekcja ds. Uzbrojenia, ogłosiły decyzję o podpisaniu aneksu nr. TER 20/018-VI do umowy nr. TER 20/018, zawartej z konsorcjum Iveco-Oto Melara, dotyczącego modernizacji prototypu kołowego wozu bojowego Centauro II. Prototyp ma zostać doprowadzony do tzw. konfiguracji 3.0, poza instalacją wyciągarki służącej do samoewakuacji pojazdu, której instalacja nie jest już wymagana. Poza zmianami w prototypie, umowa obejmuje też pomoc techniczną w cyklu testów homologacyjnych, wymaganych po przeprowadzeniu modyfikacji.


Konfiguracja 3.0 obejmuje głównie modernizację systemu kierowania ogniem i elementów uzbrojenia. Możliwe ma być np. zastosowanie amunicji programowalnej. Poza tym wprowadzona zostanie udoskonalona instalacja elektryczna pojazdu, zmodyfikowane drzwi do przedziału transportowego oraz wprowadzona zostanie możliwość ręcznego rozładowania armaty. Zmiany obejmą także system łączności – wprowadzony zostanie nowy wielokierunkowy system antenowy, umieszczony na szczycie wieży, który współpracować będzie z systemami komunikacji, nawigacji i identyfikacji „swój-obcy”. Zastąpi ona cztery okrągłe anteny RCIED rozmieszczone wokół wieży. Zdalnie sterowane stanowisko karabinu maszynowego Leonardo Hitrole Light Mod. L2R, zamontowane na wieży, zostanie przesunięte, aby zwiększyć kąt obserwacji panoramicznego przyrządu obserwacyjnego dowódcy Leonardo Attila D. Pojazd ma otrzymać także nowe wyrzutnie granatów dymnych, zaadaptowane z systemu Rheinmetall ROSY.

Poza modernizacją prototypu, umowa obejmuje także dostawę 40 pojazdów seryjnych, modyfikację czterech wcześniej zamówionych pojazdów seryjnych w konfiguracji 2.0, zapewnienie ze strony producenta dziesięcioletniego wsparcia logistycznego pojazdom z pierwszej transzy (10 sztuk, dostawa pomiędzy pierwszym kwartałem 2021 a pierwszym kwartałem 2022 r.) zamiast pierwotnie wymaganych trzech, dostawę narzędzi i wyposażenia specjalistycznego (w tym specjalnych namiotów remontowych), usług dodatkowych (jak szkolenie, modyfikacje systemu dowodzenia i kontroli pojazdu wg potrzeb itd.). W umowie przewidziano również opcję dostawy kolejnych 56 Centauro II, modyfikacji kolejnych pięciu zamówionych Centauro II pierwszej partii do nowego standardu, dostawę trzech wozów ewakuacyjnych na podwoziu VBM Freccia oraz dostawę podobnego zestawu narzędzi specjalnych i usług, jak w ramach aneksu do umowy główne. Łączna wartość prac, przewidzianych do realizacji w latach 2020-2030, ma wynieść z uwzględnieniem opcji niemal 1,16 mld EUR netto, z czego nieco ponad połowa pochodzić będzie z budżetu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (budżety 2023-2030). Planowane jest docelowe zamówienie 136 bądź 150 wozów.

(Bartłomiej Kucharski) Foto: Ministerstwo Obrony Włoch
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc