Zaloguj

Umowa badawcza Wojskowego Instytutu Łączności

9 czerwca 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisaniu z Wojskowym Instytutem Łączności umowy na realizację usługi badawczej związanej z ogólnymi zaleceniami Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Powyższa umowa została podpisana 25 maja i ma wartość 3,7 mln złotych z VAT. Negocjacje w powyższej sprawie prowadzono od 12 maja – tego typu procedura wynikała z faktu, że jedynie Wojskowy Instytut Łączności dysponuje zapleczem badawczym akredytowanym przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdolnym do realizacji usługi. Na mocy umowy pracownicy Instytutu mają przeprowadzić badania mające określić niepożądanego poziomu emisji elektromagnetycznej urządzeń komercyjnych zgodnie z zaleceniami ogólnymi SKW nr ZOBT-500A.

Powyższe zalecenie dotyczy zapewnienia ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

(ŁP) Foto: Wojskowy Instytut Łączności
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc