Kolejne armatohaubice Krab odebrane przez Wojsko Polskie