Badania zdawczo-odbiorcze systemu Pilica na finiszu