Zaloguj

TELDAT: pomyślna i terminowa dostawa Węzłów Teleinformatycznych

Firma TELDAT zakończyła dostawy Węzłów Teleinformatycznych dla Sił Zbrojnych RP. 28 listopada wojsko otrzymało 10 Węzłów Teleinformatycznych (WTi, które zostały w br. m.in. uhonorowane nagrodą DEFENDER) oraz 2 Zestawy Urządzeń Szkolno-Treningowych Węzłów Teleinformatycznych wraz z ich pomyślną instalacją w laboratoriach WAT.

TELDAT podkreśla, że zrealizował – tak jak dostawy innego SpW z zakresu wojskowego ICT – zgodnie z wszystkimi wymaganiami taktyczno-technicznymi i w wyznaczonym terminie. W składzie ww. Węzłów Teleinformatycznych przekazano Siłom Zbrojnym RP łącznie ponad 900 zasadniczych komponentów sprzętowych i programowych, dla których opracowano obszerną dokumentację techniczną zawierającą ponad 4000 stron. Tylko w akredytowanych laboratoriach zrealizowano też ponad 600 badań i testów (funkcjonalnych, środowiskowych, wydajnościowych i bezpieczeństwa) tych rozwiązań techniki wojskowej oraz przeszkolono już 50 przedstawicieli Wojska Polskiego (przyznając im m.in. uprawnienia instruktora) z zakresu zarządzania, konfiguracji, monitoringu i obsługi tego SpW.

Finalizacji wskazanych dostaw towarzyszyło również utworzenie i uroczyste otwarcie w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 26 listopada br. dwóch laboratoriów szkolno-treningowych WTi w wersjach kontenerowej (aparatowni) i przenośnej. W jednym z nich zainstalowano też Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Szczebla Operacyjno-Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN, który jest szeroko wykorzystywany w SZ RP i skutecznie zapewnia m.in. interoperacyjność sojuszniczą.

Sprawna realizacja powyższego nie byłaby możliwa bez fachowego, efektywnego i skutecznego współdziałania w przedmiotowej sprawie głównie ze strony Zamawiającego - MON, szczególnie Inspektoratu Uzbrojenia, WCNJiK oraz podległych mu właściwych RPW, przedstawicieli SG WP - zwłaszcza Organizatora Systemów Funkcjonalnych - P6 SG WP, DG RSZ - głównie Gestora tego SpW - ZWDiŁ IRSZ DG RSZ, IWspSZ - szczególnie Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej, SKW, NCBC oraz użytkowników WTi - żołnierzy WP.

- W związku z powyższym przekazujemy podziękowania, wyrazy uznania i szacunku Kierownictwom oraz Osobom Funkcyjnym ww. instytucji i jednostek wojskowych bardzo zaangażowanym w tworzenie skutecznych oraz merytorycznych warunków do sprawnej realizacji niniejszych wysoce złożonych oraz niełatwych zadań, w tym Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Grupy Testującej WTi oraz pozostałym jej Członkom: Przedstawicielom wymienionych struktur Resortu ON i SZ RP - firma TELDAT napisała w komunikacie na swojej stronie internetowej.

- Szczególne podziękowania, wyrazy uznania i szacunku przekazujemy tą drogą specjalistom TELDAT, bez których wyjątkowego, fachowego i twórczego zaangażowania oraz działania nie byłoby możliwe zrealizowanie tego ważnego i w dużej mierze niezwykłego zadania, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Podobne słowa wdzięczności artykułujemy też do Bliskich ww. Pracowników naszej spółki, bez których wyrozumiałości i cierpliwości nie byłoby możliwe osiągnięcie tego sukcesu - czytamy na stronie internetowej spółki TELDAT.

(TELDAT)

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “TELDAT: pomyślna i terminowa dostawa Węzłów Teleinformatycznych”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc