Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

TELDAT oferuje wysoki światowy poziom rozwiązań z zakresu C4ISR

Fot.: Teldat.

Wysoka jakość wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania z zakresu wojskowego ICT zawsze była i jest najważniejszym celem spółki TELDAT, która go wytwarza – podkreśla dr inż. Łukasz Apiecionek, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Instytucie Informatyki.

Mając na uwadze optymalne i skuteczne opracowywanie, produkowanie, rozwijanie, wdrażanie i serwisowanie / utrzymanie wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania z zakresu wojskowego ICT (Informatyki i Łączności) 25 lat są systematycznie rozbudowywane i doskonalone techniczne piony i komórki organizacyjne bydgoskiej firmy. Jednym z ostatnich tego typu przedsięwzięć było oddanie do użytku nowej / jeszcze większej bazy infrastrukturalnej (w tym lokalowej) Departamentu Zarządzania Jakością. Została ona doposażona w nowoczesny i zaawansowany sprzęt oraz oprogramowanie badawczo-testowe. Zainstalowano w niej m.in. kolejne: komory klimatyczne, stoły wibracyjne, rejestratory drgań, kamery termowizyjne, termohigrometry, multimetry, analizatory i testery sieciowe IP, mierniki oraz certyfikatory przewodów światłowodowych i dokładne automatyczne wagi. Ich przykładowe wykorzystanie przedstawiają poniższe fotografie.

Potencjał badawczo-rozwojowy, laboratoryjno-testowy i produkcyjny

Na obecną krajową i międzynarodową pozycję TELDAT-u, który oferuje szeroką gamę kompleksowych, uniwersalnych oraz zunifikowanych / wzajemnie spójnych i zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programowych klasy C4ISR, także rozległe resortowe niejawne sieci ICT, wpłynęło wiele zaawansowanych, długotrwałych i ściśle ze sobą powiązanych czynników oraz procesów. Niewątpliwym atutem firmy w tym przedmiocie jest z całą pewnością najliczniejsza narodowa (zwłaszcza w zakresie opracowywania, wytwarzania i rozwoju zautomatyzowanych systemów zarządzania walką), wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierska, której bardzo duży odsetek stanowią specjaliści posiadający stopnie naukowe, w tym profesora i doktora habilitowanego.

Zobacz też: System Jaśmin - wielokrotnie sprawdzona jakość.

Kolejnym, ważnym atrybutem bydgoskiej spółki w niniejszym zakresie jest posiadanie własnej niezależnej siedziby ulokowanej w dużym kompleksie nowoczesnych obiektów, wyposażonych w: zaawansowany wytwórczy park maszynowo-sprzętowy i narzędziowy (np. zautomatyzowaną linię produkcyjno-montażową), nowoczesne laboratoria badawczo-testowe (z niezbędną aparaturą badawczo-pomiarową, specjalnie zaprojektowanymi zestawami testującymi, zaawansowanymi komorami klimatycznymi, stołami wibracyjnymi i zautomatyzowanymi wagami) oraz bazę szkolno-treningową. To wszystko umożliwia bydgoskim inżynierom projektowanie, prototypowanie, badanie i wielozakresowe testowanie militarnych rozwiązań ICT, aż do ich seryjnej produkcji, dystrybucji oraz wdrażania finalnych i najbardziej doskonałych wersji wykonań.

Przykładowe z tych wyrobów przedstawiają poniższe fotografie. Są nimi głównie: Systemy Zarządzania Walką i Łączności – HMS JAŚMIN, także z nowymi Węzłami Teleinformatycznymi (WTi), BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN i JFSS JAŚMIN, które wchodzą w skład Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności JAŚMIN, a także duży zbiór komponentów / rozwiązań będących na ich wyposażeniu posiadających zdolność do samodzielnego wykorzystania.

Zobacz też: Polacy również produkują najwyższej klasy komputery taktyczne.

TELDAT, którego produkty wykorzystywane są przez Siły Zbrojne RP (także za granicą) oraz wiele innych armii, od wielu lat posiada wysoki i szeroki poziom uprawnień, także w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony informacji niejawnych, w tym akredytowane stanowiska do przetwarzania informacji o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET.

Bydgoska spółka prowadzi też bardzo szeroką działalność dydaktyczną, szkolno-treningową oraz wsparcia zwłaszcza w przedmiocie opracowywania, wdrażania, rozwoju i eksploatacji zaawansowanych oraz rozlegle działających zautomatyzowanych systemów dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności (przykładowe fotografie z tych przedsięwzięć są zamieszczone poniżej). Realizuje w tym zakresie wiele projektów na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej, głównie dla resortu ON, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz partnerów / firm krajowych i zagranicznych. Ściśle współpracuje także z polskimi i sojuszniczymi ośrodkami naukowo-badawczymi, różnego typu narodowymi i międzynarodowymi agencjami oraz instytucjami.

Zobacz też: Teldat ponownie uczestniczył w Bold Quest 18-2 i odniósł w nim sukces.

Zaawansowane technologie oraz standardy i procedury jakościowe

 Spółka TELDAT od początku istnienia wdrożyła i do dziś stale rozwija oraz funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z normami oraz publikacjami: ISO 9001, AQAP 2110 i 2210. W swojej działalności wykorzystuje systemowe, ustandaryzowane podejście do projektowania kompleksowych i jednorodnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiających, oparte m.in. na: Project Management Institute PMBOK Guide and Standards oraz AXELOS PRINCE 2 - Projects IN Controlled Environments.

W zakresie wytwarzania TELDAT stosuje szereg produkcyjnych standardów i procedur jakościowych, m.in.:

 • ESD (ElectroStatic Discharge) – procedury zapewniające bezpieczeństwo elementom elektronicznym przed wyładowaniami elektrostatycznymi;
 • MSD (Moisture-Sensitive Device) – procesy jakościowe związane z kontrolą wilgotności urządzeń;
 • SMD&THT Processes (Surface Mounted Devices & Through Hole Technology) – technologie i ustandaryzowane sposoby montażu powierzchniowego / przewlekanego elementów elektronicznych;
 • FOE (Foreign Object Elimination) – procedurę jakościową zabezpieczającą urządzenia przed ciałami obcymi (np. przed pozostawieniem: narzędzi i innych luźnych elementów wewnątrz sprzętu);
 • IPC-A-610E oraz IPC-J-STD-001 – standardy jakości montażu układów elektronicznych.

Zobacz też: Kolejny międzynarodowy laur dla C3IS JAŚMIN.

Niemal wszystkie wytwarzane w TELDAT urządzenia ICT stanowią wysokowydajne i wytrzymałe rozwiązania wojskowe (SpW), które w zależności od wymagań Klienta mogą spełniać liczne polskie i międzynarodowe standardy militarne, np.: NO-06-A101÷NO-06-A108 (Sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań), NO-06-A200 (Kompatybilność elektromagnetyczna), MIL-STD-810 (Environmental engineering considerations and laboratory tests), MIL-STD-461 (Electromagnetic compatibility), MIL-STD-1275E (Characteristics of 28 volt DC input power to utilization equipment in military vehicles) oraz TEMPEST ZOBT-500A dla poziomów TPZU-3/2/1 (odpowiednik NATO SDIP-27 Level A/B/C).

Opracowane w bydgoskiej firmie oprogramowanie, zwłaszcza klasy C4ISR, wytwarzane jest zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi i NATO-wskimi standardami interoperacyjności, np.: MIP Baseline (Multilateral Interoperability Programme), JC3IEDM (STANAG 5525), Friendly Force Tracking – NFFI (IP1, IP2, SIP3) – NATO Friendly Force Information, FFI-MTF (STANAG 5527), ADatP-36 (FFI-XML-MTF), Plany i Rozkazy (STANAG 2014), ADatP-3, APP-11(C) (STANAG 5500), APP-6 (symbolika taktyczna), NVG (NATO Vector Graphics), WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), JIPS (JCOP Information Product Services), JDSS – Joint Dismounted Soldier System (STANAG 4677), Link 16 (STANAG 5516) dla JREAP-C (STANAG 5518), SIMPLE (STANAG 5602), Link 11B (STANAG 5511) dla SIMPLE (STANAG 5518), VMF – Variable Message Format (MIL-STD 6018B oraz MIL-STD 47001D), ATP-45CBRN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (STANAG 7149), ADatP-34 (Allied Data Publication 34) – NATO C3 Technical Architecture, RIC – Reportable Item Code, ADatP-37CID Server (STANAG 5528), OTH-GOLD, HLAHigh Level Architecture (STANAG 4603) oraz Battlefield Directory (STANAG 4644).

Zobacz też: INTEROPERACYJNOŚĆ TO PODSTAWA SOJUSZNICZYCH DZIAŁAŃ – ZAPEWNIA JĄ SWD C3IS JAŚMIN.

Najważniejsze z tych rozwiązań programowych (zautomatyzowanych systemów zarządzania walką i działaniami kryzysowymi – HMS C3IS JAŚMIN, BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMIN, JFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN oraz rozległego specjalistycznego alarmowania / powiadamiania – SBWI-SARON) przedstawia poniższa grafika.

Pierwsze pięć z nich wchodzi w skład kompleksowego i uniwersalnego SWD C3IS JAŚMINZautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk, który oczywiście też jest produktem TELDAT. Jego najważniejsze funkcjonalności posiada ww. HMS C3IS JAŚMIN Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, który w zależności od bieżących potrzeb wojska może łatwo, bardzo sprawnie i racjonalnie (operacyjnie, użytkowo i ekonomicznie) sukcesywnie uzyskiwać pożądane zdolności wskazanego powyżej Systemu Systemów.

Zobacz też: BMS Jaśmin – powód do dumy Teldatu.

Kompetencje i potencjał TELDAT w liczbach

 Najbardziej wiarygodnym podsumowaniem wysokich kompetencji i potencjału TELDAT w przemyśle obronnym są następujące liczby:

 • 25. rok efektywnej działalności na rynku obronnym. Jej wiele rezultatów jest unikalnych w skali światowej;
 • ponad 150 nienagannie zrealizowanych zasadniczych (w tym licznych wieloletnich) kontraktów, także zagranicznych;
 • ponad 12 000 przeszkolonych Użytkowników, w tym instruktorów – nauczycieli akademickich. Liczba ta systematycznie wzrasta;
 • ponad 22 000 wdrożonych komponentów sprzętowych i programowych;
 • ponad 10 000 m2 zagospodarowanej powierzchni terenu siedziby, a także ponad 8000 m2 powierzchni budynków produkcyjnych, laboratoryjnych, magazynowych i biurowych;
 • ponad 80% zatrudnionej kadry to wysoko wykształceni inżynierowie (również eksperci z zakresu): informatyki, telekomunikacji, elektroniki, a także technolodzy, menadżerowie, specjaliści ds. jakości oraz wdrożeń i serwisu;
 • wyjątkowo duża liczba (ponad 140) przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych (misji pokojowych i stabilizacyjnych, a także ćwiczeń i warsztatów interoperacyjności), podczas których były eksploatowane oraz badane rozwiązania sprzętowe i programowe TELDAT. Najważniejsze z nich przedstawia poniższa ilustracja;

 • 11 laboratoriów szkolno-treningowych, wdrożonych i z powodzeniem funkcjonujących w 5. Państwowych ośrodkach naukowych oraz szkoleniowych w Polsce. Najważniejsze z nich prezentują poniższe fotografie:

 • Ponad 40 nobilitacji (zasadniczych nagród i wyróżnień) otrzymanych w ramach międzynarodowych i krajowych przedsięwzięć targowych, konkursów itp.). Najważniejsze z nich przedstawia ostatnia grafika.

Zobacz też: JAŚMIN bije kolejne rekordy.

Autor tekstu: Dr inż. Łukasz Apiecionek, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Instytucie Informatyki, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT.

Zdjęcia, ilustracje: TELDAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “TELDAT oferuje wysoki światowy poziom rozwiązań z zakresu C4ISR”

 1. System Jaśmin to niewątpliwie nasz powód do dumy. Oby jak najwięcej implementacji tego oprogramowania i sprzętu w naszych siłach zbrojnych w tym szeroko wprowadzane BMS-y w Wojskach Lądowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc