Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Technologie z WAT na targach zbrojeniowych w Kielcach

System scentralizowanego zarządzania rojem bezzałogowych platform lądowych SCAR.

System zarządzania rojem bezzałogowych platform lądowych, autonomiczny śmigłowiec WABIK do misji patrolowych i ratowniczych, przenośny most składany pod ruch ciężki oraz system obserwacyjny do zabezpieczenia strefy nadgranicznej – te i inne wynalazki Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentuje na XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Wystawa najnowszych osiągnięć przemysłu zbrojeniowego potrwa od 6 do 9 września 2022 r. Projekty WAT będzie można zobaczyć na stoisku A-9.

W konkursie o nagrodę targów Defender wezmą udział trzy technologie opracowane w WAT. Pierwszą z nich jest system wykrywania botów w sieci korporacyjnej BotTROP. Program komputerowy do walki z cyberzagrożeniami wykorzystuje sztuczną inteligencję. Gromadzony przez niego ruch sieciowy, analizowany jest pod kątem identyfikacji urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Dzięki możliwości graficznej prezentacji wyników wykrywa zagrożenia w trybie online, w szczególności na potrzeby Security Operations Center. Program został w pełni zaimplantowany i przetestowany zarówno na symulowanym, jak i rzeczywistym ruchu złośliwym. System opracowano w ramach rozprawy doktorskiej oraz uczelnianego grantu badawczego Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki.

Drugi wynalazek zgłoszony do konkursu to bezzałogowy statek powietrzny WABIK. Śmigłowiec został opracowany na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Jego maksymalna masa startowa wynosi 35 kg. Na pokładzie można zamontować wiele urządzeń pomiarowych i obserwacyjnych. WABIK może być wykorzystywany w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, przy patrolowaniu kompleksów leśnych oraz do rozpoznania podczas pożarów. Śmigłowiec jest w stanie monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów, dostarczając obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, przesyłany w czasie rzeczywistym.

Bezzalogowy statek powietrzny Wabik.

Ostatnim konkursowym wynalazkiem jest system scentralizowanego zarządzania rojem bezzałogowych platform lądowych SCAR. Rozwiązanie opracowane przez naukowców z Centrum Robotów Mobilnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej, w ramach projektu NCBR, stanowi formę dodatkowego wyposażenia żołnierza. Umożliwia nadzór i kontrolę działania roju na poziomie dowódcy ugrupowania, bądź – w razie konieczności – utworzenie samodzielnie działającej jednostki rozpoznania. Dzięki tym cechom możliwe będzie włączenie opracowywanego rozwiązania w struktury Systemu Kontroli Pola Walki (ang. Battlefield Management System – BMS) na różnych poziomach. Testy funkcjonalne przeprowadzone na poligonie WAT z udziałem m.in. robotów Marek, Rohatyniec i Exmot pozwoliły na ustalenie wymagań dla dalszej modyfikacji i rozbudowy funkcjonalności systemu SCAR jako bazy do zarządzania rojem bezzałogowych platform (już nie tylko lądowych).

Swoje osiągnięcia podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zaprezentują przedstawiciele niemal wszystkich wydziałów akademickich Wojskowej Akademii Technicznej.

Zautomatyzowany system modelowania wojskowej przejezdności terenu to osiągnięcie naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Autorskie algorytmy pozwalają na automatyczne generowanie wojskowych map przejezdności na wszystkich etapach: od przygotowania materiałów źródłowych po ich końcową wizualizację. System pozwala generować mapy o różnej szczegółowości. Automatycznie wyznacza optymalną trasę przemieszczania, omijając wszelkie utrudnienia i przeszkody terenowe. Algorytmy określania przejezdności bazują m.in. na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Otrzymane mapy prezentowane są w wygodnym w obsłudze geoportalu. System ma zastosowanie zarówno wojskowe (w planowaniu operacyjnym), jak i cywilne (w zarządzaniu kryzysowym). Pozwala wielokrotnie skrócić czas opracowania map dostępności terenu oraz wygenerować kilka wariantów tras, po których będą mogły poruszać się pojazdy.

Zautomatyzowany system modelowania wojskowej przejezdności terenu.

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji zaprezentują również nową konstrukcję mostu składanego pod ruch ciężki MSC 23-150 „Cis”. Umożliwia ona budowę przepraw pod ruch jednokierunkowy dla pojazdów ciężkich (min. MLC 80 gąsienicowe oraz MLC 130 kołowe) oraz ruch dwukierunkowy dla kolumn pojazdów MLC 40. Koszt wytworzenia mostu jest trzykrotnie niższy niż konstrukcji zagranicznych o porównywalnych parametrach, m.in. ze względu na mniejszą ilość stali niezbędnej do budowy przeprawy. Podobne konstrukcje są wykorzystywane do budowy mostów objazdowych na czas remontu obiektów stałych. Obecnie żadna z nich nie jest produkowana w Polsce. Te aktualnie dostępne są nadmiernie eksploatowane, co powoduje ich szybkie zużycie. Ponadto konstrukcje te nie spełniają współczesnych wymagań w kwestii nośności i przepustowości dla zabezpieczenia przepraw wojskowych dla sprzętu będącego obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Nowa konstrukcja mostu składanego pod ruch ciężki MSC 23-150 „Cis”.

Federacyjny system wykrywania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni DET-RES (DETect and RESpond) powstał w ramach współpracy naukowców z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (lider projektu) i Akademii Górniczo-Hutniczej. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBR. System składa się z dwóch zasadniczych systemów funkcjonalnych. CyberDART jest federacyjnym, rozproszonym systemem cyberbezpieczeństwa, który wykrywa i reaguje na zagrożenia zarówno znane, jak i nieznane. Wyróżnia się spośród innych koncepcją federacji, wprowadzeniem warstwy abstrakcji oraz modułową otwartą budową. Z kolei system PicWATermark identyfikuje i uwierzytelnia użytkowania za pomocą dwóch metod: biometrycznej, która bazuje na profilu głosowym oraz znakującej, wykorzystującej znak wodny jako identyfikator zawarty w zdjęciu cyfrowym. PicWATemark wykorzystuje zaawansowane metody identyfikacji i uwierzytelniania zdjęć cyfrowych i ich właścicieli w sieci Internet, z zastosowaniem techniki ukrywania danych również na potrzeby ochrony praw autorskich.

Federacyjny system wykrywania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni DET-RES.

Polowy miernik silnych pól elektromagnetycznych PM-HPM1 to urządzenie szerokopasmowe, mierzące impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 12 GHz. Miernik wyposażony w sondę pomiarową typu D-dot oblicza składową elektryczną (E) pola i pozwala na pomiar parametrów natężenia pola elektromagnetycznego w czasie co najmniej czterech godzin przy pełnym naładowaniu baterii. Mierzone są zarówno parametry natężenia pola elektromagnetycznego, jak i parametry czasowe impulsów, a dla sygnałów o częstotliwościach poniżej 1 GHz również parametry widmowe. Oprogramowanie miernika pozwala na zobrazowanie kształtu i parametrów mierzonych impulsów, zapamiętywanie końcowych wyników pomiarów na dysku twardym komputera, kopiowanie ich na inne nośniki oraz ponowne odtwarzanie. Urządzenie zostało opracowane przez naukowców z Wydziału Elektroniki w ramach projektu rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM” finansowanego przez NCBR. Liderem konsorcjum była Wojskowa Akademia Techniczna.

Polowy miernik silnych pól elektromagnetycznych PM-HPM1

 

Skanery laserowe są efektem współpracy naukowców z Instytutu Optoelektroniki oraz firmy DESIGNERS sp. z o. o. w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Urządzenia znajdują zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, pojazdach autonomicznych oraz przy tworzeniu modeli 3D skanowanych obiektów. Głównym przeznaczeniem opracowanych skanerów laserowych jest inwentaryzacja infrastruktury drogowej. Z tego względu charakteryzują się wysoką częstotliwością i dużą dokładnością pomiaru odległości oraz wysoką precyzją określania położenia kątowego.

Wyniki uzyskane za pomocą skanera laserowego.

Łącze otwartej przestrzeni to kolejna propozycja Instytutu Optoelektroniki. Działa w konfiguracji hybrydowej z wykorzystaniem kanału radiowego w celu zwiększenia niezawodności systemu i bezpieczeństwa transmisji danych. Urządzenie zapewnia łączność optyczną w zakresie widmowym 8-12 µm (LWIR). W porównaniu z obecnie używanymi systemami laserowymi, które działają w zakresie bliskiej lub krótkiej podczerwieni (NIR lub SWIR), charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na niekorzystne zjawiska atmosferyczne (mgła, mgiełka lub turbulencje) oraz większym bezpieczeństwem w aspekcie wykrycia, zakłócenia lub przejęcia. Łącze można zastosować do budowy systemu telekomunikacji między stanowiskami dowodzenia, infrastrukturą stacjonarną lub mobilną na różnych szczeblach dowodzenia przy użyciu mobilnych węzłów komunikacji. Urządzenie jest efektem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego przez konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, firma KenBIT sp. z o.o.

Łącze otwartej przestrzeni.

Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej został zbudowany przez naukowców Instytutu Optoelektroniki w oparciu o pojazd terenowy. Jego zadaniem jest zabezpieczenie granicy państwowej pod kątem zapobiegania jej naruszenia w zakresie osób, środków transportu i przemycanych towarów. W tym celu wytwarzany jest kompleksowy obraz sytuacyjny, który powstaje w wyniku prowadzenia nasłuchu radiowego oraz lokalizacji emisji radiowej w strefie dookólnej, obserwacji w różnych warunkach pogodowych (dziennych lub nocnych) w paśmie podczerwieni w strefie dookólnej oraz śledzenia (w paśmie podczerwieni i w paśmie widzialnym) wykrytego obiektu. Elementy wytworzonego obrazu sytuacyjnego są przesyłane do przenośnych odbiorników znajdujących się na wyposażeniu patroli współpracujących z pojazdem. Prototyp systemu opracowywany został w ramach projektu NCBR realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: WAT, JSWI, Vortex, Szybicki.

Źródło: Wojskowa Akademia Techniczna.

Ilustracje: Wojskowa Akademia Techniczna.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc