Zaloguj

Sześciu chętnych w przetargu na zakup stacji zakłóceń radiolokacyjnych

Nowy system zakłóceń radiolokacyjnych dołączy, a być może zastąpi, obecnie eksploatowany system rozpoznania i zakłócania Przebiśnieg. Fot. Andrzej Kiński

17 grudnia Inspektorat Uzbrojenia, w odpowiedzi na pytania Zespołu Badań i Analiz Militarnych, poinformował, że do postępowania przetargowego dotyczącego zakupu dla Wojska Polskiego stacji zakłóceń radiolokacyjnych zgłosiło się sześciu potencjalnych oferentów.Powyższa lista obejmuje: Elettronica GmbH, Elettronica S.p.A., konsorcjum składające się z Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. wraz z Elbit Systems EW and Sigint-Elistra Ltd., Hensoldt Sensors GmbH, PIT-Radwar S.A. oraz Elta Systems Ltd. Termin zgłoszeń upłynął 1 grudnia tego roku, zaś sam przetarg ogłoszono 21 sierpnia. Początkowo zamawiający planował zakończenie przyjmowania zgłoszeń do 30 września, jednak termin został wydłużony na prośbę części zainteresowanych podmiotów.

W ramach upublicznionych informacji, przedmiotem zamówienia jest dostawa dwunastu stacji zakłóceń radiolokacyjnych wraz z wszystkimi elementami umożliwiającymi użytkowanie na pojeździe lub podwoziu bazowym. Urządzenie ma generować zakłócenia w zakresie częstotliwości nie węższych niż 0,5-18 GHz i oddziałujące na naziemne systemy nadawcze lub odbiorcze na odległości co najmniej 30 km oraz urządzenia statków powietrznych na odległość co najmniej 100 km. Co ważne, stacja powinna być przeznaczona do pracy ciągłej przez 365 dni w roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przesłany podmiotom zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych.


Zamawiający zakłada zastosowanie procedury negocjacyjnej, a obok ceny drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na dostarczony sprzęt.

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 comments on “Sześciu chętnych w przetargu na zakup stacji zakłóceń radiolokacyjnych”

  1. Takie ważne systemy powinny zostać pozyskane sprawnie i w krótszym czasie a polski przemysł winien mieć duży udział w budowie sprzętu tej klasy i jego serwisowaniu.

  2. Takie newralgiczne dla bezpieczeństwa systemy powinny powstawać pod polską kontrolą więc oby wygrały konsorcja z naszymi krajowymi podmiotami.

  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc