Zaloguj

System maskujący Rheinmetall ROSY na ciężarówkach Buneswehry

Samochody ciężarowe RMMV z wymiennymi nadwoziami niemieckiej Bundeswehry mają zostać wyposażone w system maskowania z granatami dymnymi ROSY. Fot. Rheinmetall.

1 października grupa Rheinmetall AG poinformowała, że flota samochodów z wymiennymi nadwoziami niemieckiej Bundeswehry ma zostać wyposażona w system maskowania z granatami dymnymi ROSY.


Rheinmetall Waffe Munition dostarczy łącznie 540 systemów do Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), który zamontuje je na swoich samochodach. Każdy system ROSY w zamówionej konfiguracji składa się z dwóch wyrzutni z dwoma magazynami granatów, szybkozłączy i urządzenia sterującego.

To największe dotychczas zamówienie na ROSY, nie może zatem dziwić, że dla niemieckiego koncernu jest kolejnym kamieniem milowym we wdrażaniu tego systemu przez siły zbrojne państw NATO. System ochrony pojazdów ROSY chroni pojazdy wojskowe i cywilne przed niespodziewanymi atakami np. podczas misji rozpoznawczych lub w trakcie jazdy w konwojach, a także podczas innych misji w strefach zagrożonych atakami. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów zadymiających, pozwala na ustawienie natychmiastowych, rozległych, wielospektralnych zasłon utrudniających rozpoznanie w paśmie widzialnym i podczerwieni. Może również generować dynamiczną zasłonę dymną, zapewniającą poruszającym się pojazdom przedłużoną ochronę. ROSY gwarantuje znaczny wzrost bezpieczeństwa poruszania się załóg rozmieszczonych w miejscach zagrożonych atakami. Wprowadzenie tego systemu w ciężarówkach Bundeswehry z nadwoziami wymiennymi znacznie poprawią przeżywalność na polu walki i bezpieczeństwo jednostek logistycznych. W przeciwieństwie do niezabezpieczonego pojazdu transportowego, czyli UTF, też zresztą dostarczanego przez RMMV, ciężarówki z wymiennymi nadwoziami działają także w strefie bezpośredniego kontaktu z wrogiem, aby zabezpieczyć zaopatrzenie jednostek bojowych i wsparcie sprzętu bojowego w amunicję. Jednak w obecnych realiach konfliktów asymetrycznych nawet podczas operowania głęboko na tyłach jednostki logistyczne muszą być gotowe do reagowania na ataki partyzantów lub operatorów jednostek specjalnych. Tym samym szybko działający system zadymiania ROSY stanowi cenny wkład w ochronę sił tyłowych.

Na początku listopada 2021 r. Rheinmetall ma dostarczyć 150 zestawów ROSY, a do końca października 2022 r. pozostałych 390. Możliwość rozszerzenia dostaw z pewnością istnieje ‒ w czerwcu 2020 r. Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Federalnych Sił Zbrojnych (BAAINBw) zawarł bowiem z RMMV umowę ramową na dostawę do 4000 ciężarówek z nadwoziami wymiennymi, z których znaczna część miała być wyposażona w opancerzoną kabinę. W pierwszej transzy złożono zamówienie na produkcję 540 pojazdów, w tym 230 z opancerzonymi kabinami. Dostawy rozpoczęto na początku 2021 r. W 2023 r. Bundeswehra ma dysponować wystarczającą liczbą odpowiednio skonfigurowanych ciężarówek, gdy Niemcy przejmą dowództwo VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), czyli tzw. szpicy sił szybkiego reagowania NATO.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc