Zaloguj

III Studenckie Sympozjum Naukowe

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych już na III Studenckie Sympozjum Naukowe: "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim. Wczoraj, dziś i jutro."

Temat bezpieczeństwa w transporcie jest wciąż aktualny i ważny, dlatego też należy rozpatrywać go zarówno w kontekście historycznym, jak też współczesnym i przyszłościowym. Pochylenie się nad problemami i wyzwaniami bezpieczeństwa transportu, pomoże w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz wyznaczeniu kierunku dalszego rozwoju różnych gałęzi transportu.

Tegoroczne Sympozjum będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa transportu, miejscem zetknięcia historii z teraźniejszością i przyszłością, wymianą myśli i spostrzeżeń oraz możliwością do integracji różnych środowisk naukowych. Zapraszamy do udziału!

Termin sympozjum: 26 - 27 kwietnia 2017

Temat sympozjum: Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym  i morskim. Wczoraj, dziś i jutro

Miejsce: Pałac Jabłonowskich w Dęblinie

Obszary naukowe sympozjum:

- bezpieczeństwo w transporcie na przestrzeni lat

- rozwój transportu a bezpieczeństwo

- bezpieczeństwo w transporcie - stan obecny i prognozy zagrożeń

- aspekty prawno–organizacyjne transportu wojskowego i cywilnego

- technika i technologie w transporcie wojskowym i cywilnym

- kierunki rozwoju systemu transportowego w Polsce

- współczesne problemy i wyzwania transportu

Koszty uczestnictwa:

350 zł – studenci

400 zł – doktoranci

500 zł – pozostali uczestnicy

Cena obejmuje: udział w sympozjum,1 nocleg (26/27 kwietnia), wyżywienie, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne  oraz wydanie publikacji.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w przeddzień sympozjum.

Istnieje możliwość odpłatnej publikacji bez udziału w sympozjum.

Zgłoszenia: do 19 marca 2017

Termin wysyłania streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim oraz oświadczenie: do 19 marca 2017

Termin nadsyłania artykułu: 1 kwietnia 2017

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 30 marca 2017

 

Publikacja: Nadesłane prace zgodnie z wymaganiami edytorskimi będą recenzowane. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w monografii.

Kontakt:

Sekretariat Sympozjum: Monika Warowna

Nr tel. 570 370 640, mail: konferencja@wsosp.pl

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc