Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Stocznia Szczecińska w składzie MARS

23 stycznia, w historycznej świetlicy dawnej Stoczni Szczecińskiej, odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera i ministra rozwoju gospodarczego Mateusza Morawieckiego, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego.

Poinformowali oni na niej o zakupie przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych S.A., należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., 100% udziałów Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. od Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. W ten sposób dawna Stocznia Szczecińska stałą się trzecim zakładem tego typu w portfelu Funduszu MARS – po Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie i w Świnoujściu oraz Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni. Na konferencji obecni byli także prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński oraz członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Lesiński.

PGZ została dokapitalizowana przez, działającą w ramach Grupy PFR Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która objęła akcje nowej emisji PGZ o wartości 101,5 mln zł. Pozyskane środki finansowe, zgodnie z zawartą 20 stycznia br. umową, PGZ przeznaczyła na zakup 100% udziałów Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

Zdaniem polityków, jest to kolejny ważny etap – po projekcie tzw. ustawy stoczniowej, na drodze do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Premier Morawiecki stwierdził, że krok po kroku przybliżamy się do wizji polskiego przemysłu stoczniowego, […] jak do jednej z lokomotyw napędowych rozwoju gospodarczego. Minister Gróbarczyk podkreślił, że obecnie SPP jest czysta od zobowiązań i w dobrej kondycji finansowej, pozwalającej na kredytowanie przedsięwzięć, a nawet ich częściowe pokrywanie z własnych środków. Minister Macierewicz powiedział, że w ten sposób powstaje największa grupa stoczniowa na Bałtyku i w Europie.

Pierwszym widocznym krokiem w tym kierunku ma być położenie stępki pod pierwszy z dwóch promów pasażersko-samochodowych (ro-pax) na pochylni Vulcan w II kwartale bieżącego roku. Projekt statków powstał w biurze NED Project, zaś od strony finansowej wspiera go umowa z lipca 2015 r., na mocy której środki do ich budowy gwarantują Polski Fundusz Rozwoju i PKO Bank Polski S.A.

W dalszej perspektywie nowa Stocznia Szczecińska ma mieć swój udział w produkcji okrętów i jednostek pomocniczych na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Minister Macierewicz stwierdził, że przemysł stoczniowy ma bowiem znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i zabezpieczenia dostaw dla Sił Zbrojnych RP. Przemysł ten odgrywa kluczowe znaczenie w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Chcemy bowiem, żeby programy morskie były realizowane w pierwszej kolejności przez polskie stocznie, przez polskim pracowników. Własny, silny, skonsolidowany sektor stoczniowy to dla Polski gwarancja bezpieczeństwa od morza. Jednocześnie ministrowie Macierewicz i Gróbarczyk wskazywali, że zależy to w dużej mierze od rozwoju firmy, a sprawdzianem tej gotowości będzie właśnie budowa pierwszego ze wspomnianych statków.

(TG)

 

Zdjęcie: Tomasz Grotnik

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc