Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Stępka pod USCGC Argus

4 maja stocznia Eastern Shipbuilding Group poinformowała, że 28 kwietnia w zakładach powyższego podmiotu zlokalizowanych w Panama City na Florydzie odbyła się uroczystość położenia stępki pod kuter patrolowy USCGC Argus. Jest to pierwsza jednostka typu Heritage, która zostanie zbudowana na zamówienie US Coast Guard.


W powyższym wydarzeniu, ograniczonym ze względów epidemiologicznych do minimum, wykorzystano sekcje denne śródokręcia jednostki. Jest to kolejne wydarzenie w życiu jednostki, która została formalnie zamówiona we wrześniu 2016 roku. W styczniu 2019 roku rozpoczęto proces palenia blach i montażu pierwszych sekcji. Według harmonogramu ma wejść do służby w 2022 roku i pozwolić na rozpoczęcie procesu zastępowania w US Coast Guard obecnie eksploatowanych kutrów patrolowych typów Famous oraz Reliance. Z tego też względu długofalowe plany USCG zakładają zamówienie na przynajmniej 25 jednostki nowego typu.

Obecnie stocznia Eastern Shipbuilding Group dysponuje zamówieniami na dwa pierwsze okręty oraz funduszami na rozpoczęcie prac przy trzeciej jednostce. Poza USCGC Argus rozpoczęto już proces palenia blach pod bliźniaczy USCGC Chase, który według planów wejdzie do służby w 2023 roku.

Pomimo histo­rycz­nej kla­sy­fi­ka­cji jako kuter, jed­nostki patro­lowe typu Heritage będą miały wypor­ność około 4500 ton. Według pro­jektu kadłub będzie mieć 110 metrów dłu­go­ści i 16 metrów sze­ro­ko­ści. Wysokoprężny napęd pozwoli na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej około 24 węzłów, a zapas paliwa ma pozwo­lić na prze­pły­nię­cie do 10000 mil mor­skich. Autonomiczność okre­ślono na 60 dni. Podobnie jak więk­sze kutry typu Legend, także typ Heritage otrzyma zestaw uzbro­je­nia obej­mu­jący auto­ma­tyczną armatę Mk.110 kali­bru 57 mm, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­sko ogniowe z armatą Mk.38 kalibru 25 mm, do sze­ściu wkm M2 Browning kali­bru 12,7 mm. Na rufie prze­wi­dziano prze­strzeń dla wielo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego MH-65 bądź MH-60R Seahawk.

(Łukasz Pacholski) Foto: Eastern Shipbuilding Group
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc