Zaloguj

Statek pożarniczy Strażak-28 podniósł banderę [FOTO]

Fot.: Tomasz Grotnik

6 grudnia przy Nabrzeżu Tureckim Portu Szczecin uroczyście podniesiono banderę i ochrzczono statek pożarniczy Strażak-28, zbudowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przez stocznię Remontowa Shipbuilding z Gdańska.

Matką chrzestną Strażaka-28 została Wiesława Drzazga, małżonka emerytowanego wiceprezesa ds. infrastruktury w ZMPSiŚ Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Kazimierza Drzazgi.

Zakup statku pożarniczego dla ZMPSiŚ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 mln PLN, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 34,5 mln PLN.

Jednostkę zaprojektowało biuro Remontowa Marine Design & Consulting z Gdańska (projekt B861), natomiast zbudowała ją pod numerem B861/1 stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. - obydwa podmioty wchodzą w skład Remontowa Holding S.A. Konstrukcję Strażaka-28 oparto na udanym i gruntownie sprawdzonym projekcie B860, na podstawie którego Remontowa Shipbuilding zbudowała sześć holowników uniwersalnych dla Marynarki Wojennej RP. Stąd też niezwykłe podobieństwo obydwu typów. Nadzór klasyfikacyjny i zadania inżyniera projektu wypełnił Polski Rejestr Statków S.A. Wodowanie Strażaka-28 odbyło się 30 czerwca tego roku.

Statek ma długość całkowitą 29,2 m, długość między pionami 25,06 m, szerokość 10,47 m, wysokość do pokładu głównego 1,55 m i zanurzenie konstrukcyjne 3,45 m oraz klasę lodową PRS L2. Siłownia założona z pary silników wysokoprężnych pracujących na dwa pędniki azymutalne (holwnikowy system ASD - Azimuthal Stern Drive) pozwala rozwijać prędkość do 12 węzłów. Uciąg na palu wynosi 45 ton. Wyposażenie specjalistyczne obejmuje m.in. trzy monitory wodno-pianowe o wydajności 1350 m3/h każdy, dwie pompy FiFi o wydajności 2700 m3/h każda, system zraszania kadłuba i nadbudówki, czy pływające zapory przeciwolejowe. Jednostka ma też wciągarkę holowniczą. Załogę stanowi osiem osób.

Nowy statek pożarniczy jest dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Strażak-28 jest przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu pracy portu Szczecin i Świnoujście. Od dzisiaj będzie czuwał nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście. Dołączył do eksploatowanych tam Strażaka-24 i Strażaka-26.

 

Zdjęcia: Tomasz Grotnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc