Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Spółka PIT-RADWAR zakończyła dostawy w ramach programu NUR-21MK

Wraz z dostawą trzech trzech Kontenerów Magazynowo-Technicznych Części Zamiennych (KMTCzZ) spółka PIT-RADWAR ostatecznie zakończyła realizację projektu modernizacji stacji radiolokacyjnych NUR-21 (Daniela-21) do standardu NUR-21MK na mocy umowy z sierpnia 2019 r. Fot. PIT-RADWAR

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PIT-RADWAR S.A. poinformowała 4 sierpnia o dostarczeniu Siłom Zbrojnym RP trzech Kontenerów Magazynowo-Technicznych Części Zamiennych (KMTCzZ) i tym samym ostatecznym zakończeniu realizacji programu modernizacji stacji radiolokacyjnych NUR-21 (Daniela-21) do standardu NUR-21MK.

Umowa na modernizację sześciu mobilnych stacji radiolokacyjnych do wykrywania celów niskolecących NUR-21 (RT-21, Daniela-21) do standardu NUR-21MK została zawarta pomiędzy ówczesnym Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. 2 sierpnia 2019 r. Miała ona wartość 116 220 966,50 PLN brutto i obejmowała poza modernizacją samych urządzeń radiolokacyjnych także szkolenie operatorów oraz techników i dostarczenie Grupowego Zestawu Części Zamiennych (GZCzZ) oraz trzech Kontenerów Magazynowo-Technicznych Części Zamiennych (KMTCz). Zgodnie z zapisami realizacja umowy miała zostać zakończona pod koniec czerwca.

O dostawie wszystkich sześciu zmodernizowanych stacji radiolokacyjnych i GZCzZ (obejmuje zestaw bloków i części zamiennych, które posłużyć mają do napraw stacji w warunkach warsztatowych ‒ warsztatów technicznych  i rejonowych warsztatów technicznych ‒  podczas dalszej eksploatacji sprzętu), a także zrealizowaniu pakietu szkoleń, warszawska spółka poinformowała pod koniec ubiegłego roku. Zakończenie dostaw zmodernizowanych stacji radiolokacyjnych NUR-21MK (zbiam.pl)  4 sierpnia br. PIT-RADWAR S.A. opublikowała komunikat o realizacji etapów nr 12 i 13 umowy z 2 sierpnia 2019 r. dotyczących dostawy trzech Kontenerów Magazynowo-Technicznych Części Zamiennych (KMTCzZ) do stacji zmodernizowanych do standardu NUR-21MK. KMTCzZ zawierają bloki i części zamienne w liczbie odpowiadającej kompletnemu wyposażeniu sześciu stacji do ich napraw na poziomie eksploatującej sprzęt jednostki wojskowej. Wraz z dostawą kontenerów proces realizacji umowy został ostatecznie zakończony.

Sześć mobilnych stacji radiolokacyjnych do wykrywania celów niskolecących NUR-21 (RT-21, Daniela-21) zmodernizowanych do standardu NUR-21MK (na zdjęciu po lewej) wraz z pakietem szkoleń operatorów i techników oraz Grupowy Zestaw Części Zamiennych (GZCzZ) warszawska spółka dostarczyła użytkownikom sprzętu z Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych do końca grudnia ubiegłego roku. Fot. PIT-RADWAR

Obecnie w  Wojskach Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych eksploatowanych jest 17 stacji radiolokacyjnych NUR-21M i NUR-21MK, wykorzystujących gąsienicowe nośniki SPG-1. Radary pracują w paśmie S i pozwalają na określenie dwóch współrzędnych wykrytych celów (odległości i kąta azymutu), a także ich przynależności państwowej. Bazową stację NUR-21 cechował, przy skutecznej powierzchni odbicia celu rzędu 1 m2, zasięg ok. 100 km i wysokość wykrycia celu ok. 5 km, przy prawdopodobieństwie wykrycia 80%. W toku kolejnych modernizacji niektóre parametry stacji uległy poprawie. Zintegrowano z nimi także interrogatory systemów identyfikacji bojowej „swój-obcy” standardów Mark XII (Supraśl) i Mk XIIA (Kwisa).

Obecnie trwają prace unifikujące wyposażenie 11 stacji zmodernizowanych do standardu NUR-21M w latach 2013–2015 do poziomu M+, maksymalnie zbliżonego do MK, a więc przede wszystkim obejmujące integrację urządzeń systemu identyfikacji bojowej standardu Mark XIIA Kwisa z interrogatorem ISZ-50 z odpowiednimi urządzeniami towarzyszącymi, a także niektórych bloków elektroniki. Prace te są realizowane w ramach umowy z Inspektoratem Uzbrojenia z 7 września 2021 r. na dostawę 39 zestawów interrogatorów średniego zasięgu ISZ-50 (m.in. do stacji NUR-21M i NUR-15M) i dziewięciu dalekiego zasięgu IDZ-50 o łącznej wartości 162 mln PLN brutto i terminie realizacji do 2025 r.

Szerzej o rozwoju, charakterystykach i kolejnych etapach modernizacji stacji radiolokacyjnych NUR-21 można przeczytać w numerze 3/2023 miesięcznika „Wojsko i Technika”.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc