Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar

Słowacja wybrała CV90 MkIV

Bojowy wóz piechoty BAE Systems Hägglunds AB CV90 MkIV z 35 mm armatą został formalnie zwycięzcą w przetargu mającym wyłonić następcę bojowych wozów piechoty BVP-1, BVP-2 i BVP-M w pododdziałach zmechanizowanych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Fot. BAE Systems Hägglunds

Na posiedzeniu, które odbyło się 28 czerwca rząd Republiki Słowackiej przyjął rekomendację Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej (MO RS) dotyczącej wyboru gąsienicowego bojowego wozu piechoty BAE Systems Hägglunds AB CV90 MkIV z 35 mm armatą w przetargu mającym wyłonić następcę bojowych wozów piechoty BVP-1, BVP-2 i BVP-M w pododdziałach zmechanizowanych wojsk lądowych.

W związku z tym mogą rozpocząć się finalne negocjacje z władzami Królestwa Szwecji – zakup będzie realizowany w formule umowy międzyrządowej (G2G) – na temat warunków zakupu 152 takich wozów. Plany przewidują jej podpisanie do końca 2022 r.

MO SR rekomendowało CV90 MKIV uzbrojony w 35 mm armatę napędową Northrop Grumman/ATK Bushmaster III po ocenie ofert złożonych w ostatniej fazie postępowania i próbach poligonowych na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego i Badawczego (VTSÚ, Vojensky technicky a skúšobny ústav) w Záhoriu, które odbyły się w maju br. Wzięły w nich udział bojowe wozy piechoty: BAE Systems Hägglunds CV90 MkIV, General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas ASCOD 2 z wieżą Elbit MT-30 (oferta rządu Królestwa Hiszpanii) i Rheinmetall Landysteme GmbH Lynx KF41 (oferta rządu Węgier). Celem prób była weryfikacja niektórych parametrów taktyczno-technicznych wozów deklarowanych przez ich producentów. Obejmowały one m.in.: testy ergonomiczne (w tym pomiary drgań i hałasu w przedziałach załogi, rozmieszczenie załogi i desantu oraz broni i wyposażenia osobistego), strzelanie (z postoju i w ruchu), próby jezdne w różnorodnym terenie, w tym pokonywanie przeszkód i inne sprawdzenia wymagane przez Siły Zbrojne Republiki Słowackiej w dokumentacji przetargowej itp.

Elementem oceny ofert były także propozycje zaangażowania w produkcję i wsparcie eksploatacji pojazdów słowackich przedsiębiorstw.

Zgodnie z informacjami upublicznionymi przez MO RS, najwyższą ocenę uzyskał bwp CV90 MkIV z 35 armatą Bushmaster III, drugą także CV90 MkIV, ale z 30 mm armatą Bushamster II, kolejne miejsca zajęły Lynx KF41 i ASCOD 2.

W przetargu CV90 MkIV pokonał konkurencyjne bwp Lynx KF41 i ASCOD 2. Fot. MO RS

Nadzór nad postępowaniem i analizę ofert realizował zespół złożony z ok. 60 specjalistów z resortów obrony, gospodarki oraz wojska. Z kolei rekomendacja ministerstwa obrony podlegała przed zaprezentowaniem na posiedzeniu rządu wstępnej ocenie komisji międzyresortowej, w skład której wchodzili m.in. specjaliści Ministerstwa Finansów.

Słowacki resort obrony przewidział na zakup nowych gąsienicowych bojowych wozów piechoty oraz na przygotowanie niezbędnej infrastruktury kwotę 1,668 mld EUR brutto (ok. 7,83 mld PLN).

Jestem wdzięczny kolegom z rządu za jednogłośne poparcie naszego wyboru, który w maksymalnym możliwym stopniu odpowiada wymaganiom postawionym przez Siły Zbrojne Republiki Słowackiej, ustalonym limitom kosztów zakupu, wsparcia logistycznego, bieżącej eksploatacji, a także kryterium realnego zaangażowania w program lokalnego przemysłu obronnego. Głównym podwykonawcą zamówienia będzie przedsiębiorstwo państwowe ZTS – ŠPECIÁL, a.s., a w projekcie uczestniczyć będą dziesiątki innych słowackich państwowych i prywatnych firm ‒ podsumował decyzję słowackiego rządu minister obrony Jaroslav Naď.

Jak wspomniano, nowe bwp zastąpią w linii przestarzałe pojazdy BVP-1 (69) i BVP-2 (91), a także wozy niedawno zmodernizowane do standardu BVP-M (17). Razem z kołowymi bojowymi wozami piechoty BOV 8×8 Patria AMV XP będą stanowić trzon uzbrojenia nowej „ciężkiej” brygady zmechanizowanej, która będzie słowackim wkładem w Siły Odpowiedzi NATO. Pojazd Patria AMV XP został wybrany w programie BOV 8×8 w marcu br., a podpisanie umowy międzyrządowej z władzami Finlandii na dostawę 76 takich wozów także ma nastąpić w tym roku.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc