Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Serwis systemu Fonet w rękach Grupy WB

26 czerwca 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia poinformowała o podpisaniu umowy na realizację prac serwisowych przy elementach Pokładowego Zestawu Urządzeń Łączności Wewnętrznej Fonet znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Prace, w latach 2018-20, zrealizuje firma WB Electronics S.A., będąca częścią Grupy WB. Umowę podpisano 12 czerwca i ma wartość 2,5 mln złotych. Negocjacje pomiędzy stronami rozpoczęto w połowie marca i były wynikiem analizy rynkowej, która wykazała, że jedynie podmiot posiadający prawa autorskie do dokumentacji i napraw może zrealizować zakładane prace. Zapytania ofertowe przesłano także do Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 S.A..

Pokładowy Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej Fonet jest eks­plo­ato­wany jako pod­sta­wowy śro­dek łącz­no­ści gło­so­wej z pojaz­dach mecha­nicz­nych, a także inte­gruje wypo­sa­że­nie elek­tro­niczne. Obok Wojska Polskiego sys­tem stał się prze­bo­jem eks­por­to­wym, tra­fia­jąc m.in. do sił zbroj­nych Szwecji, Słowacji, Węgier oraz Stanów Zjednoczonych. W przy­padku ostat­niego WB Electronics S.A. sprze­dało licen­cję do firmy Harris, który ofe­ruje go jako RF-7800I.

(ŁP) Foto: Grupa WB
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc