Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Seminarium naukowe dotyczące technologii rakietowych

Fot. Krzysztof Żurawski

7 marca 2023 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się kolejne seminarium naukowe zorganizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach kampanii Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35, edycja EDT (Emerging and Disruptive Technologies). Tematem spotkania było „Wykorzystanie technologii rakietowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP”. Partnerami strategicznymi CDiS SZ w pracach nad innowacyjnymi technologiami w ramach NUP 2X35 – EDT są Departament Innowacji MON oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania i produkcji pocisków rakietowych. Analizując działania wojenne w ostatnich kilku latach, a przede wszystkim aktualnie toczoną wojnę w Ukrainie, zaobserwować można coraz większe znaczenie artylerii rakietowej, rakiet balistycznych oraz manewrujących. Broń rakietowa staje się kluczowym rodzajem uzbrojenia, czynnikiem decydującym o ewentualnym sukcesie na współczesnym polu walki. Z całością problematyki oraz detalami z tego obszaru zapoznali uczestników seminarium zaproszeni goście – wybitni eksperci od technologii rakietowych.

Dyrektor Departamentu Innowacji MON gen. bryg. Marcin Górka podkreślił wagę stosowania technologii rakietowych na współczesnym polu walki. Nawiązał do trwającej obecnie wojny w Ukrainie, gdzie ściera się konwencjonalny sposób użycia systemów rakietowych z bardziej nowoczesnymi, takimi choćby jak broń hipersoniczna. Podkreślił jednocześnie pilną potrzebę rozwoju zdolności w tym obszarze w Siłach Zbrojnych RP.

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak zaznaczył, że w rozwoju Sił Zbrojnych kluczowe jest nabywanie nowych zdolności operacyjnych, kompatybilnych z założeniami przyjętej strategii działania. Stwierdził również, że projekty realizowane we współpracy Departamentu Innowacji MON, Wojskowej Akademii Technicznej i Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, do których zaliczyć należy projekt EDT, muszą łączyć doświadczenie i wiedzę wojskową z wiedzą naukową pozyskaną ze środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Rektor przedstawił także wkład WAT w rozwój technologii rakietowych oraz główne kierunki prowadzonych w uczelni prac w tym zakresie.

W części głównej seminarium referaty przedstawili naukowcy zajmujący się technologiami rakietowymi. Mjr dr inż. Witold Bużantowicz z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT wystąpił z wykładem na temat kierunków i uwarunkowań rozwoju techniki rakietowej w aspekcie obrony powietrznej. Prelegent uzasadnił potrzebę rozwoju obrony powietrznej jako konieczną reakcję na obecne zagrożenia. Szczegółowo omówił też tendencje rozwojowe na świecie w obszarze pocisków rakietowych, wspominając jednocześnie o samolotach 5. i 6. generacji, platformach bezzałogowych klasy MALE czy pociskach hipersonicznych.

Dr inż. Adam Okniński z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa omówił w swoim wystąpieniu technologie rakietowe, a w szczególności napędy rakietowe, które stanowią strategiczny obszar działalności Instytutu. Przedstawił również historię rozwoju techniki rakietowej w Instytucie, zaangażowanie w międzynarodowe projekty rozwojowe technologii rakietowych, podkreślając przy tym posiadane przez grono naukowców Instytutu doświadczenie, kompetencje i dorobek naukowy w tym zakresie.

W dalszej kolejności mgr inż. Dawid Cieśliński, również z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wygłosił wykład na temat rozwoju technologii rakietowych w ramach programów krajowych, do których zaliczył: projekt SPOPS dotyczący silników pomocniczych na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe, projekt GUWS dotyczący gazodynamicznych układów sterowania oraz HIPERGOL polegający na opracowaniu technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.

Na zakończenie seminarium dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. Politechniki Warszawskiej, przybliżył temat technologii silników rakietowych w zastosowaniu militarnym – dziś i w przyszłości, na bazie badań prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Swój wykład prelegent oparł na przykładzie własnego pocisku badawczego ORION. Omówił także przykłady prac nad systemami silników rakietowych, nad którymi prowadzone są obecnie prace w kraju, np. sterowanie gazodynamiczne, napęd wieloimpulsowy pocisku oraz pozyskiwanie nowych paliw, utleniaczy i kompozytów w budowie silnika.

Źródło: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Seminarium naukowe dotyczące technologii rakietowych”

  1. Jak najszybciej należy poważnie zainwestować w rozbudowę własnego polskiego potencjału w dziedzinie przemysłu rakietowego, elektronicznego i badań z tym związanych .
    To powinien być jeden z absolutnych priorytetów dla MONu jak i całego Rządu bo chodzi o ważny filar bezpieczeństwa Polski.
    Jak najszersza niezależność w dziedzinie techniki rakietowej i w wydajności produkcyjnej to coraz ważniejsza sprawa w obecnych czasach mająca fundamentalne znaczenie w przypadku zaistnienia konfliktu i tutaj nie powinno się żałować środków na inwestycje w zbrojeniówkę i kształcenie kadr, którym trzeba zapewnić atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia tutaj w Polsce.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc