Zaloguj

Saab będzie wspierać eksploatację stacji radiolokacyjnych Sea Giraffe w Marynarce Wojennej

Okręty rakietowe typ Orkan. Fot. Tomasz Grotnik

4 grudnia 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Saab AB w sprawie realizacji usługi wsparcia technicznego radarów Sea Giraffe AMB zamontowanych na okrętach rakietowych projektu 151/660M (typ Orkan).


Umowę zawarto 27 listopada i ma wartość 2,1 mln PLN netto. Oferta Saab AB, producenta tych radarów, była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Co ważne, procedura wyboru usługodawcy rozpoczęła się 14 czerwca 2019 r. i miała objąć lata 2019-2021. Dzięki podpisaniu, przynajmniej ta część okrętowych systemów obserwacji będzie działać w wysokim stopniu gotowości.

Okręty rakietowe typu Orkan należą do jednych z najlepiej wyposażonych jednostek bojowych Marynarki Wojennej. W 2019 r. 1. Regionalna Baza Logistyczna dwukrotnie próbowała znaleźć wykonawcę usługi wsparcia technicznego kluczowych elementów wyposażenia: stacji radiolokacyjnych Saab Sea Giraffe AMB, systemów kierowania uzbrojeniem Thales TACTICOS oraz stacji kierowania ogniem Sting EO tego samego producenta. W pierwszym podejściu wszystkie zostały unieważnione z przyczyn formalnych (w przypadku Sea Giraffe AMB powodem był fakt, że wniosek firmy Saab AB o dopuszczenie do postępowania został przesłany w języku angielskim, co było sprzeczne z wymogami). Jeszcze w czerwcu 2019 r. ogłoszono nowe postępowania we wszystkich wymienionych potrzebach, jednak te dotyczące produktów koncernu Thales zostały unieważnione we wrześniu 2019 r.


Do końca 2019 r. planowano przeprowadzenie (drugiej) modernizacji Orkanów, która miała objąć przezbrojenie i wymianę części systemów elektronicznych oraz mechanicznych. Ostatecznie zmiany w obszarze priorytetowych zadań modernizacji technicznej Sił Zbrojnych spowodowały unieważnienie programu 9 kwietnia 2020 roku. To też mogło stać za próbą zawarcia umowy z Saab AB w sprawie realizacji usługi wsparcia technicznego zainstalowanych stacji radiolokacyjnych.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc