Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rusza formalna reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia

5 lipca Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest wprowadzenie zmian w Systemie Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych. Jest to pierwszy, formalny, krok ukierunkowany na reformę systemu dowodzenia Wojska Polskiego.

Zmiany mają rozszerzyć kompetencje Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który w czasie wojny ma być organem dowodzącym do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. Określenie roli Szefa Sztabu to jeden z kluczowych elementów reformy, któremu mają podlegać kluczowi dowódcy niższego szczebla – Generalny, Operacyjny, szef Inspektoratu Wsparcia. Zgodnie z obecną koncepcją, Wojska Obrony Terytorialnej będzie podlegać bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

System kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, wprowadzony przez poprzedni obóz władzy w 2014 roku, jest dysfunkcjonalny. Tworzy chaos kompetencyjny. Szef Sztabu Generalnego po wielu latach stanie się osobą szczególnie ważną w systemie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. (…) Reforma zakłada również możliwość niezakłóconego podjęcia działań w razie wystąpienia zagrożenia zewnętrznego oraz dostosowanie systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur przyjętych w NATO na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Ma usprawnić także funkcjonowanie logistyki. Przeprowadzaniu zmian sprzyja bardzo dobra współpraca z panem prezydentem oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Cały proces chcemy rozłożyć na etapy, aby uniknąć ryzyka ewentualnego zakłócenia funkcjonowania sił zbrojnych. Rewolucje nie służą wojsku – powiedział Mariusz Błaszczak

(ŁP) Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc