Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rozpoczęła się konferencja UZBROJENIE 2022

Fot. ppłk Jacek Kijewski

O naukowych aspektach techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa dyskutują uczestnicy XIV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej, która rozpoczęła się 19 września 2022 r. w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym „Zamek RYN”.

Organizatorami konferencji są: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Honorowym partnerem strategicznym wydarzenia jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

W konferencji uczestniczy ponad 260 osób z pięciu krajów. Podczas obrad zostanie wygłoszonych ponad 130 referatów na 11 sesjach plenarnych i sesji plakatowej.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Jak podkreślił, w dzisiejszych czasach to współpraca pomiędzy nauką i przemysłem motywuje i wspiera podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszego państwa oraz pomaga w rozwoju gospodarki. „Organizowane od kilkudziesięciu lat przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – przy wsparciu polskich instytucji naukowych i firm potencjału obronnego – konferencje uzbrojeniowe bez wątpienia przyczyniają się do tworzenia formalnych i nieformalnych zespołów specjalistów. Konferencje te są doskonałym forum wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, wojskowym i przemysłowym, a także inspirują uczestników do podejmowania prac naukowo-badawczych w szeroko pojętym obszarze techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” – mówił płk prof. Wachulak.

Fot. ppłk Jacek Kijewski

Rektor podkreślił rolę nauk inżynieryjno-technicznych wykorzystywanych w modernizowaniu uzbrojenia. „Dzięki decyzjom podjętym przez Ministerstwo Obrony Narodowej modernizujemy nasze wyposażenie i uzbrojenie, zawierające najnowsze osiągnięcia nauk inżynieryjno-technicznych, zwłaszcza z takich dyscyplin naukowych jak: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria chemiczna i wielu innych. W konsekwencji dysponujemy dziś wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami militarnymi, w tym m.in. w postaci sensorów i efektorów, które tworzą m.in. systemy poszukiwania, rozpoznania i śledzenia, systemy uzbrojenia oraz systemy kierowania i dowodzenia” – powiedział.

Zdaniem Rektora-Komendanta WAT udany proces powstawania nowoczesnego wyposażenia i uzbrojenia wymaga przede wszystkim czasu, środków finansowych, specjalistycznych zespołów ludzkich zdolnych do realizowania prac analityczno-koncepcyjnych, konstrukcyjnych i badawczych oraz zaplecza technicznego, wspierającego prace tych zespołów.

Fot. ppłk Jacek Kijewski

Obradom pierwszej sesji plenarnej przewodniczyli dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT dr hab. inż. Stanisław Kachel oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia płk dr inż. Paweł Sweklej. Podczas tej sesji wygłoszono cztery referaty okolicznościowe:

  • „60 lat działalności Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w służbie Ojczyzny”,
  • „95 lat działalności Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na rzecz Sił Zbrojnych RP”,
  • „Kształtowanie procesu i warunków funkcjonowania Marynarki Wojennej RP w 100-letniej działalności Akademii Marynarki Wojennej”,
  • „70 lat działalności badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych na rzecz przemysłu cywilnego i obronnego”.

Podczas konferencji został podpisany list intencyjny, w którym zadeklarowano przekształcenie Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w Międzynarodowy Kongres Uzbrojeniowy. Podpisy na liście złożyli: Rektor-Komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak, Dyrektor WITU płk dr inż. Paweł Sweklej i Dyrektor Departamentu Rozwoju PGZ S.A. Mateusz Roszkiewicz. „Wyrażam nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do utrzymania wysokiej pozycji naukowej zarówno Wojskowej Akademii Technicznej, jak i innych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych zapewniając jednocześnie eksperckie i badawcze wsparcie dla Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych ministerstw w obszarze tzw. nowych, rozwijających się technologii” – powiedział płk prof. Przemysław Wachulak.

Współorganizatorami 14. edycji konferencji są: Fabryka Broni ”Łucznik”- Radom Sp. o.o., Grupa WB, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej, Katedra Uzbrojenia Okrętowego Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, Sieć Badawcza-Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Patronat naukowy nad konferencją sprawują redakcje kwartalników naukowych: „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżyniera bezpieczeństwa” i „Problemy Techniki Uzbrojenia”. Patronat medialny objęła m.in. redakcja miesięcznika „Wojsko i Technika”.

Konferencja potrwa do 22 września br.

Ewa Jankiewicz, Ryszard Woźniak

Teldat
reklama Leonardo
reklama BMS
reklama Leonardo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc