Zaloguj

Rektorzy uczelni wojskowych awansowani na generałów

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

25 listopada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że Prezydent RP Andrzej Duda mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. W obu przypadkach to rektorzy uczelni wojskowych, a akty mianowana zostaną wręczone w Dniu Podchorążego (29 listopada).

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowali zostali pułkownik dr hab. Piotr Płonka (Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych) oraz pułkownik prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak (Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej).

Płk dr hab. Piotr Płonka jest specjalistą problematyką bezpieczeństwa narodowego, analizą procesów i zjawisk w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego sił zbrojnych oraz operacyjnego użycia – terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej na obszarze kraju. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Wojskowej. Studiował także na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych), Akademii Obrony Narodowej (Wydział Wojsk Lądowych), Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich). Zajmował kolejno stanowiska służbowe: dowódcy plutonu w 43 batalionie saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, dowódcy kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalisty w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Uczestnik misji w Islamskiej Republice Afganistanu – Dowódca Zgrupowania Szkoleniowego Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.

Płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z I lokatą w 2004 r. na Wydziale Elektroniki, w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika oraz studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki WAT w zakresie integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 r. w 3 Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W latach 2005 – 2008 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W 2009 r. rozpoczął pełnienie służby wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki, jako kolejno: starszy inżynier, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzją z dnia 30 lipca 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc