Goście przeprowadzili rozmowy z Zarządem Spółki, które dotyczyły m.in. potencjału i kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie produkcji sprzętu bojowego oraz możliwości ich rozwoju. Poza tym zapoznali się z projektami, które mogłyby być wykorzystane przez Siły Zbrojne RP. Następnie delegacja Sztabu Generalnego WP obejrzała hale produkcyjne oraz proces wytwarzania m.in. amunicji małokalibrowej, a także systemów rakietowych PIORUN, po czym udała się do Pionek, gdzie jest budowana Państwowa Wytwórnia Prochu.

Spotkanie było pokłosiem niedawnej wizyty w MESKO S.A. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda T. Andrzejczaka, która odbyła się 16 marca. br.

Źródło: materiały prasowe MESKO S.A.