Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Przedostatni holownik dla Marynarki Wojennej w macierzystej bazie

Piąty holownik typu B860 trafił do marynarzy. Fot. Remontowa Shipbuilding

24 lutego w godzinach porannych do Portu Wojennego w Gdyni, czyli miejsca swojego bazowania, zawinął holownik H-3 Leszko. Jest to już piąta jednostka typu B860 zbudowana na potrzeby Marynarki Wojennej przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska.


Leszko jest jednocześnie ostatnim holownikiem tego typu, który wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów. Pierwszymi były H-1 Gniewko i H-2 Mieszko, na których bandery podniesiono odpowiednio 15 kwietnia i 14 sierpnia ub.r. Trzy jednostki tego typu pełnić będą służbę również w składzie 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Są to prototypowy H-11 Bolko i H-12 Semko, które podniosły banderę 25 lutego i 9 grudnia 2020 r. a także H-13 Przemko, na którym trwają ostatnie prace wyposażeniowe. Według doniesień medialnych próby portowe tego holownika zaplanowane są na początek marca, testy morskie miesiąc później, zaś przekazanie zamawiającego ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja br.
Budowa sześciu holowników typu B860 realizowana jest na podstawie kontraktu o wartości 283,5 mln PLN, jaki został zawarty 19 czerwca 2017 r. między Inspektoratem Uzbrojenia a stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. Projekt techniczny holowników został wykonany przez biuro projektowe NED-Project Sp. z o.o. z Gdańska, natomiast dokumentację roboczą opracowało biuro Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. z Gdańska.
Budowę H-3 Leszko rozpoczęto 8 marca 2019 r. pod numerem stoczniowym B860/5, stępkę położono 17 maja 2019 r., zaś zwodowano 3 czerwca 2020 r., przy czym jego chrzest odbył się dzień wcześniej. Stoczniowe próby morskie tej jednostki rozpoczęły się na wodach Zatoki Gdańskiej 27 stycznia br. i zakończyły się 10 lutego. Natomiast próby zdawczo-odbiorcze tego holownika, w czasie których pierwszy raz zawinął do Gdyni, trwały pięć dni od 15 do 19 lutego. Obecnie trwać będzie techniczne przekazanie holownika stronie wojskowej. Oficjalne rozpoczęcie służby w Marynarce Wojennej nastąpi po podniesieniu bandery, ale termin tej uroczystości nie jest jeszcze znany.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc