Zaloguj

Program holowników dla Marynarki Wojennej w końcu na prostej?

16 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w sprawie, kolejnego, odwołania do rozstrzygnięcia przetargu na wybór stoczni, która zbuduje sześć holowników dla Marynarki Wojennej. Druga rozprawa wynikała z faktu przeprowadzenia przez Inspektorat Uzbrojenia ponownej procedury wyboru zwycięskiego oferenta.

Jak informowaliśmy na naszej stronie internetowej, 21 grudnia Inspektorat Uzbrojenia ponownie wybrał ofertę stoczni Remontowa Shipbuilding. Skutkowało to, ponownym, złożeniem odwołania do KIO przez konsorcjum stoczni Nauta S.A. oraz Gryfia S.A. – zostało ono rozpatrzone 16 stycznia.

Izba oddaliła odwołanie nie znajdują podstaw do innej decyzji. W uzasadnieniu stwierdzono, że zwycięski oferent uzupełnił własną dokumentację ofertową (koncentrującą się wokół pełnomocnictwa dla prezesa zarządu Remontowa Shipbuilding), co było podstawą do unieważnienia pierwszego rozstrzygnięcia i ponownego rozpatrzenia ofert. W przypadku pozostałych zarzutów KIO nie przeprowadziła rozpoznania uznając je za zrealizowane w orzeczeniu zeszłorocznym lub spóźnione ze względu na terminy składania odwołania.

Powyższy krok oznacza, że Inspektorat Uzbrojenia może wkrótce podpisać kontrakt na budowę wyżej wymienionych jednostek pływających, które zastąpią obecnie eksploatowane holowniki w obu bazach Marynarki Wojennej w Świnoujściu oraz Gdyni.

reklama MBDA

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc