Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

Procedury unieważniają drugie podejście do programu Elektron

Kwestie proceduralne powodują unieważnienie postępowania na zakup zapalników do min morskich. Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

19 stycznia Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację wstrzymania postępowania przetargowego dotyczącego zapalnika do min morskich, który kryje się pod kryptonimem Elektron.Powyższe postępowanie zostało ogłoszone 4 stycznia bieżącego roku i było drugim podejściem do wyboru podmiotu, który dostarczy (w wyniku pracy rozwojowej) dokumentację techniczną do produkcji seryjnej oraz partię prototypową na potrzeby badań kwalifikacyjnych zapalniki do min morskich. Miały one stanowić zamienniki do zapalników bojowych WKM-90, eksploatowanych w Marynarce Wojennej.
Powodem unieważnienia jest wejście w życie, w dniu 1 stycznia, nowej ustawy “Prawo zamówień publicznych” uchwalonej w dniu 11 września 2019 roku. Ustawodawca dał możliwość kontynuowania postępowań przetargowych w oparciu o stare zapisy ustawy (z dnia 29 stycznia 2004 roku) pod warunkiem opublikowania przed 1 stycznia 2021 roku. W przypadku programu Elektron, publikacja nastąpiła dopiero 4 stycznia. Z tego też względu unieważnienie jest wymagane, aby cała dokumentacja postępowania była zgodna z nową ustawą. Jednocześnie Inspektorat Uzbrojenia ogłosił, że planuje wszcząć (trzecie) podejście do wyboru oferenta, który będzie mógł dostarczyć przedmiot zamówienia.

Poprzednie postępowanie prowadzone pomiędzy 23 marca a 14 grudniem 2020 roku zostało unieważnione, ponieważ wartość jedynej oferty złożonej przez CMTM PG przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zakup w ramach przetargu. Była to jeden z dwóch podmiotów zakwalifikowanych do fazy składania ofert ostatecznych. Konkurent, fińska firma DA Design Oy, po analizie SIWZ zdecydowała się na niepodejmowanie próby zawalczenia o kontrakt.


W przypadku Morza Bałtyckiego miny morskie są nadal efektywnym środkiem odstraszania oraz walki z potencjalnym przeciwnikiem. To powoduje, że warto inwestować w utrzymanie potencjału Marynarki Wojennej zarówno do stawiania jak i neutralizacji zagrożeń tego typu.

reklama JELCZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc