Zaloguj

Postępy europejskiego programu budowy bezzałogowego aparatu klasy MALE

Wizja artystyczna bezzałogowego aparatu latającego klasy MALE. Fot. Airbus

20 listopada agencja OCCAR poinformowała o zakończeniu etapu negocjacji programu projektowania i budowy bezzałogowego aparatu latającego klasy MALE, który jest prowadzony siłami czterech państw europejskich.


Po kilkunastu miesiącach twardy i żmudnych negocjacji, prowadzonych pomiędzy agencją OCCAR oraz koncernem Airbus obie strony osiągnęły wspólne stanowisko umożliwiające rozpoczęcie procesu kontynuacji projektu. W ramach rozmów określono warunki przyszłej umowy, wymagania taktyczno-techniczne konstrukcji oraz ceny. Wynegocjowane porozumienie otwiera drogę do podpisania umowy na produkcję systemów prototypowych oraz seryjnych – pierwsze z nich mają zostać dostarczone w 2025 roku, a seryjne w 2028. Wstępne zapotrzebowanie Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii określono na dwadzieścia zestawów.


Obok koncernu Airbus kluczowymi partnerami przemysłowymi programu zostaną Leonardo, Dassault Aviation oraz Space SAU. Europejski MALE ma prowadzić działania związane z szeroko pojętymi misjami rozpoznawczo-patrolowymi i stanowić uzupełnienie dla załogowych samolotów wielozadaniowych. Biorąc pod uwagę doświadczenia operacyjne, choćby członków programu, nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości europejski program MALE zostanie także rozszerzony o możliwość przenoszenia i użycia uzbrojenia precyzyjnego.

Konstrukcja może pozwolić na wyparcie z sił zbrojnych wymienionych państw obecnie eksploatowane bezzałogowe aparaty latające produkcji izraelskiej bądź amerykańskiej. Pierwsze są wykorzystywane przez siły zbrojne Republiki Federalnej Niemiec, a drugie przez Włochy oraz Francję. W przypadku konstrukcji amerykańskich są to maszyny dostosowane do wykorzystywania uzbrojenia precyzyjnego, co jest przydane w obecnie prowadzonych (choćby) przez Francję operacjach bojowych na terenie Afryki.


Nie można wykluczyć, że zainteresowanie programem zaczną wyrażać także inne państwa Europy, których potrzeby operacyjne będą wymuszać zakup bezzałogowych aparatów latających klasy MALE. Wśród nich można wymienić m.in. Polskę, która prowadzi program Zefir.

reklam Lockheed Martin
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg
  • reklama Telesystem

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc