Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Posłowie pytają MON o wsparcie dla przemysłu stoczniowego

Posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska skierowali do MON dwie interpelacje dotyczące ulokowania zamówień wojskowych w krajowym przemyśle stoczniowym. Fot. Łukasz Pacholski

18 czerwca na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono dwie poselskie interpelacje dotyczące wsparcia krajowego przemysłu stoczniowego poprzez zamówienia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Autorem obu interpelacji jest poseł Paweł Bejda (Klub Parlamentarny Koalicja Polska), a w przypadku jednej pomagał mu poseł Jarosław Rzepa (Klub Parlamentarny Koalicja Polska). W ich ramach zwrócili uwagę na stan PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni oraz Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w Szczecinie.

Jak wskazuje w interpelacji, w okresie rządów PO–PSL opracowano i wdrożono Program Operacyjny pod nazwą „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, w ramach którego zaplanowano udział polskich stoczni w wielomiliardowych zamówieniach na okręty dla Marynarki Wojennej. Jednym z głównych beneficjentów tego programu miała być PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni, która w ramach nowych zamówień dla Sił Zbrojnych RP uzyskałaby nowe zdolności przemysłowe, ważne dla bezpieczeństwa państwa. Od 2016 r. zamiast jednak rozwoju gdyńskiej stoczni mamy do czynienia z odbieraniem jej zamówień przez kierownictwo MON, a także z chaosem ukazującym brak jakiejkolwiek strategii rządu łączącej wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe ze wzmacnianiem polskiego przemysłu stoczniowego, na co zwrócił uwagę w jednym ze swoich wywiadów prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Najpierw jeden minister obrony narodowej z PiS ogłasza budowę w polskich stoczniach okrętów podwodnych Orka, a po kilku miesiącach kolejny minister obrony narodowej z PiS ogłasza publicznie zakup używanych szwedzkich okrętów podwodnych, określając to działanie jako „zakup pomostowy”. Z kolei w przypadku okrętu ratowniczego „Ratownik”, który miała realizować również PGZ Stocznia Wojenna, podobnie jak w przypadku Orki, kiedy jeden minister obrony narodowej z PiS zawarł umowę na ten okręt, to kolejny minister ją zerwał, aby ponownie zlecić to zadanie do gdyńskiej stoczni. Kulminacja destrukcyjnych dla stoczni wojennej działań rządu nastąpiła z chwilą unieważnienia przez ministra obrony narodowej postępowania na dostawy okrętów Miecznik i Czapla, w wyniku których polskie stocznie mogły uzyskać nową przyszłość na dekady.

Choćby z tego powodu, do MON skierowano serię pytań:

Czy PGZ Stocznia Wojenna przewidziana jest do udziału w produkcji okrętu podwodnego Orka?

Jakie nowe zdolności przemysłowe i w ramach jakich zamówień rząd zaplanował w odniesieniu do PGZ Stoczni Wojennej?

Kolejnym umorzonym przez rząd postępowaniem, na którym straciła PGZ Stocznia Wojenna, jest dostawa zbiornikowca paliwowego Supply. Mając na uwadze, że w przeszłości takie okręty dostarczała Marynarce Wojennej właśnie PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni, proszę o informację, kiedy okręty Supply trafią do polskiej armii i czy w zamówieniu weźmie udział PGZ Stocznia Wojenna?

W czerwcu 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął procedurę pozyskania okrętów Miecznik i Czapla, kierując je m.in. do Stoczni Wojennej w Gdyni. Rząd jednak unieważnił to zadanie, po kilku latach uruchamiając jedynie zamówienie na okręty Miecznik. Jakie były powody odebrania zamówienia na okręty Miecznik i Czapla dla PGZ Stoczni Wojennej?

W jednym ze swoich wywiadów prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował zakupy pomostowe używanych zagranicznych okrętów wojennych, podkreślając, że takie projekty jak budowa i produkcja nowoczesnych okrętów wojennych, podobnie jak zaawansowane systemy rakietowe, powinniśmy realizować w ramach współpracy międzynarodowej, zapewniając od samego początku udział w programie krajowych stoczni.

Proszę o informacje: Jakie konkretnie programy współpracy międzynarodowej na rzecz modernizacji Marynarki Wojennej przygotował i wdrożył rząd w ostatnich 6 latach?

Rząd unieważnił zamówienie na okręty obrony wybrzeża Miecznik i okręty patrolowe Czapla, w których udział mogła brać stocznia Gryfia, szczególnie jeśli chodzi o patrolowce, które w przeszłości szczecińska stocznia już produkowała. Proszę o informacje: Na jakim etapie znajduje się obecnie zadanie dotyczące pozyskania okrętów patrolowych Czapla i czy planuje Pan Minister udział w tym zadaniu stoczni Gryfia?

W 2017 r. MON publicznie ogłosił udział stoczni Gryfia w produkcji okrętów podwodnych Orka dla Marynarki Wojennej. Proszę o informacje: Na jakim etapie realizacji jest ta deklaracja byłego już ministra obrony narodowej i czy w ogóle podjęto jakiekolwiek działania w tym zakresie?

W ramach modernizacji technicznej Marynarki Wojennej rząd PO-PSL przygotował wielomiliardowe zadania, które z powodzeniem mogłaby realizować stocznia Gryfia. Można tu wymienić chociażby wspomniany okręt patrolowy Czapla, ale też zbiornikowce Supply, okręty rozpoznania elektronicznego Delfin czy okręty transportowo-logistyczne Marlin, Transhol czy też Bałtyk. Proszę o informacje: Na jakim etapie są te zadania i czy resort obrony narodowej zakłada ich realizację z udziałem stoczni Gryfia?

Przypomnijmy, zgodnie z informacjami ogłoszonymi przez wiceministra Wojciecha Skurkiewicza na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w marcu bieżącego roku, w Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku zaplanowano wydanie 60 mld PLN na modernizację Marynarki Wojennej. W ramach planowanych wydatków przewidziano zakup trzech fregat Miecznik (do 2032 roku), a także czterech okrętów podwodnych (dwóch używanych typu A17 ze Szwecji oraz pary nowo zbudowanych w ramach programu Orka z realizacją do 2034 roku). Uzupełnieniem powyższych mają być jednostki pomocnicze oraz wsparcia: okręty rozpoznawcze Delfin (dwa w latach 2024-2027), ratowniczy Ratownik (do 2024 roku), wielozadaniowy okręt wsparcia Bałtyk (do 2027 roku), zbiornikowiec paliwowy Supply (do 2026 roku), jednostki hydrograficzne Hydrograf (2025-2027) oraz pływające stacje demagnetyzacyjne Magneto (2024-2030). Zgodnie z deklaracjami politycznymi, do końca połowy roku Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało podpisanie kontraktu z krajowymi stoczniami na budowę fregat Miecznik. Dodatkowo realizacja programu Ratownik do 2024 roku może zakładać, że także umowa na tą jednostkę zostanie podpisana w najbliższych miesiącach.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc