Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pomocnicze jednostki pływające Marynarki Wojennej do naprawy

Zbiornikowiec Z-8 w trakcie poprzedniego remontu. Fot. Tomasz Grotnik

Komenda Portu Wojennego Świnoujście ogłosiła przetarg ograniczony na naprawy dokowe pomocniczych jednostek pływających, należących do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Ogłoszenie dotyczy dwóch motorówek cumowniczych M-12 i M-21, barki paliwowej B-11 i zbiornikowca paliwowego Z-8. Wszystkie wchodzą w skład grupy pomocniczych jednostek pływających 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. FOW. Termin składania wniosków upływa 19 grudnia, zaś zasadnicze kryteria wyboru ofert to cena (90%) i okres gwarancji (10%). Realizacja prac ma nastąpić w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy, z wyjątkiem barki, na naprawę której przewidziano 45 dni.

Pierwsze dwie jednostki to motorówki cumownicze projektu M-35/MW. Mają długość 10,75 m i wyporność 27,88 tony. Wykonują zadania pomocnicze (wspomaganie cumowania okrętów, przewóz osób, transport małych ładunków) w obrębie portów i na redach. Serię siedmiu motorówek (M-5, M-12, M-21, M-22, M-29, M-30 i M-36) zbudowała Tczewska Stocznia Rzeczna w Tczewie, a do służby wprowadzono je pomiędzy 1983 a 1985 roku. Obecnie w eksploatacji pozostają trzy - trzecia to M-22 służąca w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Trzecia jednostka to beznapędowa barka paliwowa projektu BZ-800. Jej długość całkowita to 45 m, zaś wyporność 293,57 tony. To ostatnia z trzech jednostek serii. Weszła do użycia w końcu 1979 roku. Jej zadaniem jest magazynowanie paliwa i materiałów smarnych oraz przekazywanie ich na okręty w porcie. Poprzedni remont dokowy wykonała Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni.

Ostatni okręt to - po wycofaniu podwodnych Kobbenów i trałowców bazowych projektu 206FM - najstarsza jednostka pływająca Marynarki Wojennej RP. Zbiornikowiec paliwowy Z-8 projektu B199 podniósł banderę 21 lipca 1970 roku, ma więc dziś ponad 52 lata. Mierzy 58,05 m i ma wyporność 700 ton. Ma konstrukcję jednoposzyciową i jest napędzany nawortnym silnikiem wysokoprężnym wyprodukowanym w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Może zaopatrywać okręty w paliwa i smary na morzu. Bliźniaczy Z-3 został zezłomowany w Szczecinie. Z-8 przechodził ostatni remont dokowy dziewięć lat temu w stoczni Net-Marine w Szczecinie za niespełna 18 mln PLN.

Niestety, to kolejne naprawy wiekowych jednostek pomocniczych, które Marynarka Wojenna musi wykonać, aby mogły one spłeniać swoje przeznaczenie. Budowa nowych mogłaby się odbyć całkowicie siłami krajowego przemysłu i zapewne nie byłaby szczególnie kosztowna.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc