Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Pierwsze zmodyfikowane T-72 wracają do wojska

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. poinformowały, że rozpoczął się proces przekazywania pierwszych sztuk zmodyfikowanych czołgów T-72 Siłom Zbrojnym RP. To realizacja umowy z lipca br., zawartej przez konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Jak podają gliwickie zakłady, do końca grudnia planowane jest przekazanie wojsku pierwszych sztuk  wozów po remoncie i modyfikacji z wolumenów przewidzianych do realizacji przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” na rok 2019.

Umowa na modyfikację czołgów T-72 została podpisana 22 lipca 2019 roku. Za realizację prac odpowiada konsorcjum zawiązane przez PGZ S.A., Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. W prace zaangażowane są także spółki PCO S.A. i OBRUM Sp. z o.o. oraz Grupa WB, a wartość kontraktu wynosi 1,749 mld zł.

Prace obejmą od 230 do nawet 318 wozów. Zasadniczo pro­jekt ma doty­czyć wozów wer­sji M1 i pochod­nych (M1D), ale jeśli okaże się, że dostępne są czołgi w star­szej wer­sji M (w czę­ści doku­men­tów woj­sko­wych okre­śla­nej jako A) w zna­cząco lep­szym sta­nie od wozów M1, to i one mogą zostać objęte remon­tem lub dopo­sa­że­niem.Zawarty w umowie harmonogram przewiduje remont i modyfikację 8 czołgów w 2019 roku i kolejno w 2020 roku – 46 szt., w 2021 i 2022 roku po 35 szt. rocznie, w 2023 roku 34 szt., w 2024 roku 33 szt. i w końcu w 2025 roku 39 sztuk.

(ŁP) Foto: BUMAR-ŁĄBĘDY
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc