Zaloguj
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar
reklama Świdnik

Pierwsze Kraby w 18. Dywizji Zmechanizowanej

Fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON

28 grudnia w Rzeszowie, na terenie koszar 21. batalionu dowodzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach, odbyła się uroczystość przekazania kompletnego sprzętu pierwszej baterii dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Regina 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej z Jarosławia.

Jest to pierwszy pododdział artylerii 18. Dywizji Zmechanizowanej, który rozpoczął przezbrajanie na nowoczesny sprzęt dostarczany przez, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Hutę Stalowa Wola S.A. we współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi kooperantami. 155 mm armatohaubice samobieżne Krab zastąpią w 14. das działa, które przed ponad 30 laty także wyprodukowano w Stalowej Woli – 122 mm haubice samobieżne 2S1 Goździk.

W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, któremu towarzyszyli dowódca 18. Dywizji Zmechanizowane gen. dyw. Jarosław Gromadziński i dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski.

Fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON

14.das przejął komplet sprzętu stanowiącego wyposażenie baterii, a więc nie tylko sprzęt bojowy – działa samobieżne (osiem) i wozy dowodzenia WD/WDSz (cztery – wóz dowódczo-sztabowy dowódcy dywizjonu, wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowodzenia dowódców plutonów ogniowych), ale także sprzęt zabezpieczenia działań – dwa wozy amunicyjne WA oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki WRUiE. Żołnierze baterii przeszli we wrześniu i październiku br. intensywne szkolenie w Hucie Stalowa Wola, które zwieńczyło strzelanie ostrą amunicją z nowych dział na poligonie w Nowej Dębie. Dostawa sprzętu odbyła się zgodnie z harmonogramem zapisanym w umowie z grudnia 2016 r. Jak podsumował prezes Huty Stalowa Wola S.A. Bartłomiej Zając: Wywiązywanie się przez HSW S.A. bez opóźnień z bieżących dostaw sprzętu wojskowego jest naszym priorytetem i staje się, mam nadzieję, naszym atutem. Dziś kolejni artylerzyści otrzymują haubice Krab i sprzęt towarzyszący zgodnie z umową. Brak opóźnień z naszej strony umożliwia Wojsku Polskiemu realizowanie zgodnie z planem celów rozwojowych, szkoleniowych  i taktycznych. Tak samo, tj. o czasie i  zgodnie z planem, odbyły się dostawy pozostałego sprzętu i uzbrojenia z Huty Stalowa Wola w 2021 roku.  Mam tu na myśli kolejne egzemplarze 120 mm moździerzy Rak na KTO z podsystemami dowodzenia i logistycznym czy sprzętu inżynieryjnego tj. uniwersalnych maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 oraz spycharko-ładowarek SŁ-34C. To kolejny rok, który zamykamy z satysfakcją, bo pomimo licznych ograniczeń covidowych dotyczących gospodarki polskiej, jak i naszych partnerów z zagranicy, wywiązaliśmy się z kontraktów. Nasi pracownicy wypełnili swoją rolę doskonale, dzięki czemu HSW S.A. mogła świadczyć Siłom Zbrojny RP usługi na najwyższym poziomie.

Dostawy pierwszego w Wojsku Polskim DMO Regina ‒ do 11. Mazurskiego pułku artylerii 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, były efektem umowy zawartej 12 maja 2008 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A. (oraz aneksów do niej z czerwca 2012 r. i grudnia 2014 r.) i trwały w latach 2012-2017.

Fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON

Kolejne DMO Regina trafiają do wyposażenia Sił Zbrojnych RP na mocy umowy zawartej 14 grudnia 2016 r. przez Inspektorat Uzbrojenia MON z Hutą Stalowa Wola S.A. na dostawę sprzętu czterech dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) Regina w latach 2019-2024. Jej wartość to niemal 4,65 mld PLN brutto.

Pierwszy spośród zamówionych w 2016 r. DMO trafił do 5. Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie, wchodzącego w skład 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt poszczególnych baterii dostarczono, zgodnie z zapisami umowy, w marcu, czerwcu i październiku 2019 r.

W 2020 roku dwie baterie drugiego seryjnego DMO weszły do uzbrojenia 23. Śląskiego pułku artylerii z Bolesławca z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Do końca czerwca formalnie przekazano sprzęt pierwszej baterii, który jednak początkowo pozostał w Stalowej Woli i posłużył do szkolenia artylerzystów obydwu wspomnianych baterii DMO pułku z Bolesławca (taki tryb przyjęto w związku z pandemią COVID-19). Sprzęt drugiej baterii został przekazany pod koniec października 2020 r., zaś pojazdy pierwszej ostatecznie trafiły do macierzystej jednostki w grudniu 2020 r. Dostawa sprzętu trzeciej baterii nastąpiła pod koniec czerwca 2021 r. co zakończyło wdrażanie kompletnego DMO do 5. pa.

Dwa kolejne DMO Regina zostaną przekazane jednostkom na tzw. ścianie wschodniej, wchodzącym w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt trzeciego seryjnego DMO zaczął właśnie być dostarczany 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej z Jarosławia. 14. das dysponował dotąd trzema bateriami 122 mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk.  Kolejne jego baterie mają otrzymać nowy sprzęt do końca lipca i do końca października 2022 r.

Fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON

Ostatni z zamówionych, czwarty DMO, trafić ma według obowiązujących planów do nowosformowanego dywizjonu artylerii samobieżnej w Siedlcach ze składu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej, należącej – tak jak 21. BSP – do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Formowanie dywizjonu rozpoczęło się w 2021 roku. Zgodnie z zapisami umowy jego poszczególne baterie otrzymać miały nowy sprzęt do: końca czerwca 2023 r., końca stycznia 2024 r. i końca października 2024 r. Nie można jednak wykluczyć, że dojdzie do przyspieszenia dostaw sprzętu. Dzięki dysponowaniu dwoma DMO Regina i dywizjonem systemu rakietowego HIMARS, a także dywizjonem polowego systemu rakietowego WR-40 Langusta w 18. pułku artylerii w Nowej Dębie, w połowie obecnej dekady 18. DZ będzie związkiem taktycznym dysponującym największą siłą ognia w całych Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych RP! Na tym dostawy nowego sprzętu artyleryjskiego do pododdziałów 18. DZ z polskiego przemysłu obronnego bynajmniej się nie zakończą, ponieważ planowane jest sukcesywne wdrażanie kolejnych KMO Rak do batalionów zmechanizowanych i zmotoryzowanych oraz – po oczekiwanym zawarciu stosownej umowy z HSW S.A. – dwóch DMO Regina do 18. pułku artylerii i jednego do 19. dywizjonu artylerii samobieżnej z Chełma ze składu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Warto w tym miejscu dodać, że w 2021 r. Huta Stalowa Wola S.A., obok dwóch DMO Regina, przekazała Siłom Zbrojnym RP także wiele innych egzemplarzy sprzętu. Realizowano również program dostaw kompanijnych modułów ogniowych Rak. W jego ramach HSW S.A. przekazała komponenty bojowe (moździerze i wozy dowodzenia) jednego KMO 12. Brygadzie Zmechanizowanej ze Szczecina (dziewiąty KMO dostarczony od 2018 r.) i kolejnego (dziesiątego) 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Fot. st. szer. Wojciech Król CO/MON

W 2021 r. prowadzono również dostawy sprzętu inżynieryjnego. Do różnych jednostek trafiło 19 uniwersalnych maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 wraz osprzętem dodatkowym, a także osiem spycharko-ładowarek SŁ-34C. Maszyny wykorzystywane są do rozbudowy fortyfikacyjnej terenu w ramach szkoleń poligonowych, do prac drogowo-mostowych oraz wykonywania zadań wsparcia inżynieryjnego. Pracują też w razie potrzeby na rzecz innych służb i oraz ludności cywilnej w ramach reagowania kryzysowego.

Warto przypomnieć, że do końca br. HSW S.A. przekaże firmie Raytheon Technologies w sumie cztery kompletne wyrzutnie M903 do systemu obrony przeciwlotniczej Wisła/Patriot. Dostawy te są realizowane przez polską firmę w oparciu o umowę podwykonawstwa do umowy Foreign Military Sales z marca 2018 r., zawartą pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a firmą Raytheon Technologies, producentem systemu Patriot.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

One comment on “Pierwsze Kraby w 18. Dywizji Zmechanizowanej”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc