Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar

PGZ rywalizuje o 2,3 mld zł na bezemisyjne autobusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało w środę 8 sierpnia informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Konsorcjum spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej razem z Instytutem Elektroniki i WB Electronics przeszło do kolejnego etapu przedmiotowego postępowania. Wartość zamówienia to 2,3 mld zł, w tym  100 mln zł w obszarze B+R.

W kolejnym kroku zaplanowane są negocjacje z wykonawcami, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Będą one miały na celu doprecyzowanie SIWZ i umowy. W następnym etapie przewidziano składanie ostatecznych ofert przez wykonawców i ich ocenę przez NCBiR. Po zrealizowaniu tych kroków będzie możliwe zawarcie umów partnerstwa. Zwycięzca otrzyma zamówienie na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego w liczbie tysiąca sztuk, które zostaną skierowane do eksploatacji w komunikacji publicznej na terenie największych ośrodków miejskich w Polsce.

Cieszy nas, że przedłożona przez nasze konsorcjum oferta zakwalifikowała się do kolejnego etapu postępowania, które jest wielką szansą na rozszerzenie naszej oferty dedykowanej dla rynku cywilnego. Innowacje zawsze były kołem napędowym gospodarki, dlatego też podmioty z Grupy PGZ aktywnie uczestniczą w szeregu programów, mających za zadanie opracowywanie i wdrażanie nowatorskich, opartych na krajowej myśli technicznej – powiedział dr Jakub Skiba, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Na początku 2018 roku w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. powołano konsorcjum między spółkami Autosan, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM, WB Electronics oraz Instytutem Elektroniki do współpracy w zakresie opracowania innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych. Głównymi obszarami prac B+R konsorcjum będą: pojazdy i napędy zeroemisyjne; systemy magazynowania i zarządzania energią; rozwiązania w obszarze autonomiczności pojazdów oraz systemy ładowania pojazdów. W ramach projektu przewiduje się również współpracę z ośrodkami akademickimi w zakresie szczegółowych rozwiązań m.in. Politechniką Warszawska i Politechniką Śląską.

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany jest w nowatorskiej formule partnerstwa innowacyjnego. Główną cechą postępowania jest zagwarantowanie rynku dla nowo opracowanych pojazdów, które po okresie testowym zostaną wprowadzone do masowej produkcji. W odróżnieniu od innych programów naukowo-badawczych takie podejście gwarantuje komercjalizację produktu oraz uzyskanie wymiernego efektu ekonomicznego dla producenta, zaś kupującym oferuje innowacyjny produkt w konkurencyjnej cenie.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc