Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik

PGZ i NCBC rozwijają współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie obejmuje w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym w obszarze incydentów i niepublikowanych zagrożeń, a także doświadczeń i wiedzy w zakresie technologii oraz rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Planowana jest też realizacja szkoleń i wymiana personelu w ramach praktyk, organizowanie wizyt studyjnych i konferencji, a także edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji urządzeń.

Strony porozumienia zadeklarowały wolę realizacji wspólnych działań w zakresie obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa
w instytucjach, w tym m.in. przygotowanie miejsc pracy dla personelu łącznikowego, organizacja wspólnych ćwiczeń, przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa czy też wymiana rekomendacji w zakresie usuwania podatności. Opracowane zostaną także główne elementy procedur postępowania w przypadku incydentu krytycznego, którego koordynacja będzie wymagała współpracy.

- Polska Grupa Zbrojeniowa, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, wzmacnia swój potencjał przed atakami cybernetycznymi. Obecnie koncentrujemy swoje działania na budowie w ramach PGZ zespołów odpowiedzialnych za wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem tzw. Security Operations Center. Współpraca z ekspertami z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest dla nas naturalnym krokiem wzmacniającym poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni nie tylko naszych zakładów, ale także całego kraju – podkreślił Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

- Wierzę, że współpraca NCBC, a szczególnie zespołu CSIRT MON, który funkcjonuje w ramach Centrum, przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Naszej współpracy będzie przyświecać znana maksyma „sharing is caring”, bo nie od dziś doceniamy rolę wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie technologii i rozwiązań z obszaru cyber - zaznaczył gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W ramach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni funkcjonuje CSIRT MON, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, który współtworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa, a jego zadania zostały wskazane w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1369). Obejmują one m.in. koordynację obsługi incydentów zgłaszanych przez podmioty podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, a także przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

One comment on “PGZ i NCBC rozwijają współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa”

  1. W dzisiejszych czasach solidna obrona cybernetyczna państwa jak i własne rozbudowane wojska cybernetyczne to podstawa bezpieczeństwa i ważny czynnik rozwoju.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc