Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Odpowiadamy na zapotrzebowanie służb. Targi POLSECURE po raz drugi.

Fot. Targi Kielce

Z Agnieszką Białek z Targów Kielce, dyrektorką projektów MSPO (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego), POLSECURE oraz IFRE (Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych), rozmawia Marcin Wiącek

Kielce to już od lat targowe centrum Polski w branży obronności i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najważniejsze przedsięwzięcie to oczywiście Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, ale nie jedyne. Jak podsumuje Pani tegoroczną edycję targów POLSECURE?

Od ponad roku słowo „bezpieczeństwo” odmieniane jest przez wszystkie przypadki, głównie za sprawą sytuacji w Ukrainie, a zagrożenie stało się niemal namacalne i nad wyraz rzeczywiste. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest zarówno bezpieczeństwo naszych granic, jak również bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. A co za tym idzie jak istotne jest, aby wszystkie służby były doskonale wyposażone i wyszkolone. Ideą powstania targów POLSECURE było, żeby wystawa ta była odpowiedzią na zapotrzebowanie służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji tj. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, ale także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i formacji podległych innym resortom ‒ Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz organizacji ratowniczych.

Istotnie, tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa jest zawsze aktualna, a w dzisiejszych czasach szczególnie istotna w naszej części świata. Zatem druga edycja POLSECURE powinna być chyba doskonałą okazją dla wystawców żeby zaprezentować swoje wyroby właśnie tu i teraz. Jakie obszary i branże były obecne w tym roku?

Targi POLSECURE pojawiły się w naszym kalendarzu zaledwie rok temu, a biorąc pod uwagę dane liczbowe zostały już wtedy zauważone. W ubiegłym roku powierzchnia wystawy zajmowała nieco ponad 3000 m², w tym roku wystawa urosła ponad 100%, do blisko 6500 m². Nasze nowe przedsięwzięcie zostało także docenione poza granicami naszego kraju, o ile w 2022 r. uczestniczyli wystawcy tylko z Polski i Republiki Federalnej Niemiec, o tyle podczas tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentowały firmy z siedmiu państw: Belgii, Czech, Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz ‒ oczywiście ‒ Polski. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą firm specjalizujących się w produkcji: wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu czy kontroli – czyli od racji żywnościowych dla funkcjonariuszy po kompletne laboratoria kryminalistyczne.

Fot. Targi Kielce

Żeby zaoferować służbom przydatny sprzęt trzeba najpierw poznać ich potrzeby i oczekiwania. Czy POLSECURE zaoferowało coś więcej niż tylko stoiska?

Żeby tak specjalistyczne wydarzenie jak targi dla służb mogło okazać się sukcesem, niezbędny jest niezawodny partner. Od pierwszej edycji  otrzymujemy merytoryczne i taktyczne wsparcie Komendy Głównej Policji. W projekt zaangażowana była także Komenda Główna Straży Granicznej. Uwagami służyli również przedstawiciele: Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. POLSECURE ma również honorowy patronat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki takiej szerokiej współpracy mogliśmy dostosować ofertę do konkretnych potrzeb. Niezastąpione również są rozmowy jakie wystawcy odbywali z funkcjonariuszami na stoiskach. Zapewne nie każdy zdaje sobie sprawę jak ważne podczas służby są dobre… buty. Podczas POLSECURE producent mógł wysłuchać konkretnych uwag i poznać czasem ekstremalne doświadczenia użytkowników swoich produktów. Wydarzenie targowe to bezcenna platforma wymiany informacji, na każdym szczeblu.

Doskonałym uzupełnieniem targów, i to w świetle aktualnej sytuacji na naszej wschodniej granicy, była konferencja, która skupiła nie tylko przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

W ramach II Międzynarodowych Targów POLSECURE odbyła się konferencja „Obecne i przyszłe wyzwania w ochronie granicy państwowej w kontekście presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i wojny w Ukrainie”, poświęcona działaniom Straży Granicznej na granicach z Białorusią oraz Ukrainą. Było to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez Straż Graniczną. To że konferencja odbyła się właśnie podczas naszych targów i waga tematów poruszanych podczas tego spotkania, świadczą o tym, jak ważnym wydarzeniem są nasze przedsięwzięcia dla służb organizowane w Targach Kielce. W konferencji uczestniczył m.in. zastępca dyrektora wykonawczego Frontexu, Uku Sarekanno, który mówił, że choć migracja była już wykorzystywana jako broń, to jednak nie w tak oczywisty i niepokojący sposób, jak robił to reżim Alaksandra Łukaszenki. W ocenie wiceszefa Frontexu z podobnymi zagrożeniami Europa może mieć do czynienia także w przyszłości.

Fot. Targi Kielce

Najlepsze propozycje wystawców miały okazję liczyć na szczególne wyróżnienie.

W trakcie II Międzynarodowych Targów POLSECURE wybrane firmy doceniono wyróżnieniami specjalnymi Komendanta Głównego Policji i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także nagrodą Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny”. Podczas uroczystej gali wręczono również nagrody POLSECURE oraz wyróżnienia i nagrody Top Design.

Nagrody POLSECURE za produkty prezentowane na targach otrzymały następujące firmy:

  • Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Warszawska (lider) oraz VORTEX, Wyższa Szkoła Policji, Longevity za Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformacyjnej (MPDiT);
  • ChangePro, producent HackingDept za HackingDept Offensive Training;
  • Megmar Logistics & Consulting za Mobilne Bariery Antyterrorystyczne MVB-3X do ochrony przed pojazdami taranującymi.

Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji trafiło do firmy Flytronic z Grupy WB i WB Electronics za wielozadaniowy bezzałogowy system latający FlyEye. Natomiast nagrodę Komendanta Głównego Straży Granicznej „Laur Graniczny” otrzymała firma PCO z Warszawy za ręczną kamerę termowizyjną NPL-1T, a wyróżnienie specjalne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za zastosowane rozwiązania technologiczne i projektowe trafiło do firmy PPO Przedsiębiorstwo Państwowe ze Strzelców Opolskich za obuwie taktyczne PPO MILITARY - MODEL 941.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Rozmawiał Marcin Wiącek.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc