Zaloguj

OCCAR zatwierdza waveform ESSOR HDR

13 maja spółka a4ESSOR (w której skład wchodzi przedsiębiorstwo RADMOR z Gdyni, część GRUPY WB) uzyskała wydane przez Organizację do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR formalne zatwierdzenie bazowego waveformu o wysokiej przepływności ESSOR HDR (High Data Rate Base Waveform).

Tym samym zakończony został bardzo istotny etap prac nad stworzeniem wspólnego europejskiego standardu, pozwalającego na transmisję danych o wysokiej przepływności. Dzięki implementacji ESSOR HDR do radiostacji różnych narodowych producentów, uzyskają one zdolność komunikacji w działaniach koalicyjnych.

Zakończenie obecnego etapu rozwoju ESSOR HDR oznacza stworzenie zarządzania standardem i przygotowanie dokumentacji do stworzenia umowy standaryzacyjnej (STANAG) w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest wspierany przez pięć państw NATO: Francję, Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Włochy (w spółkę a4ESSOR zaangażowana jest także firma z Finlandii) oraz wiodące przedsiębiorstwa z każdego z tych krajów (w Polsce to spółka RADMOR).

Brak standardu wykorzystywały amerykańskie firmy dostarczające urządzenia nadawczo-odbiorcze do sił zbrojnych USA. Miały przez to możliwość narzucania swoich rozwiązań waveformu HCDR i swojego sprzętu. Amerykanie nie ujawniali przy tym, ani nie udostępniali sojusznikom własnych rozwiązań w zakresie zastosowanej modulacji o wysokim współczynniku wykorzystania widma, ani zastosowanej kryptografii.

Europejski bazowy waveform ESSOR HDR powstał w ramach umowy ESSOR OC1 (European Secure SOftware defined Radio - Operational Capability 1) podpisanej z Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement).

Udane próby akceptacyjne ESSOR HDR przeprowadzono w laboratoriach spółki Leonardo w Pizie w listopadzie 2020 roku. Potwierdziły jakość trwających dwa i pół roku prac rozwojowych, w których brały udział wszystkie przedsiębiorstwa realizujące program ESSOR. Wcześniej w Finlandii wykonano testy polowe, które pokazały interoperacyjność waveformu. Przy jego wykorzystaniu komunikowały się radiostacje różnych europejskich producentów.

W ramach kolejnego etapu projektu udziałowcy a4ESSOR będą implementowali bazowy waveform na swoich radiostacjach definiowanych programowo (SDR, Software Defined Radio). W Polsce ESSOR HDR będzie zastosowany w radiostacji przewoźnej Guarana, rozwijanej przez spółkę RADMOR.

Projekt ESSOR OC1 zakończą ostateczne próby interoperacyjności przeprowadzane między narodowymi urządzeniami partnerów. Po ich zakończeniu, mają zostać opublikowane waveformy docelowe ESSOR, ulepszone i oparte o najnowsze, aktualnie dostępne  rozwiązania techniczne. Obecnie rozwijane są dodatkowe funkcjonalności, jak praca w ciszy radiowej, praca kohabitacyjna (współpraca w otoczeniu innych sieci) oraz funkcjonalność Push-To-Talk (czyli Voice-over-IP). Docelowe waveformy będą gotowe do użycia w działaniach przez siły zbrojne państw realizujących program ESSOR.

Formalne zatwierdzenie waveformu bazowego to istotne osiągnięcie projektu ESSOR OC1. Nie tylko ponownie potwierdza dojrzałość rozwiązań ESSOR, ale także pokazuje, że współpraca między różnymi państwami i przedsiębiorstwami jest kluczowym elementem zwiększania efektywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego na globalnym rynku radiokomunikacji wojskowej.

a4ESSOR to spółka joint venture zawiązana przez fińskie firmę Bittium, hiszpańską Indra, włoską Leonardo, polską RADMOR, niemiecką Rohde & Schwarz i francuską Thales. Jest odpowiedzialna za zarządzanie działaniami strony przemysłowej i koordynację pracy partnerów w ramach programu ESSOR.

Program ESSOR rozpoczęto w 2009 roku pod egidą Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Jego celem jest opracowanie architektury radiowej definiowanej programowo i nowego waveformu ESSOR HDR do działań koalicyjnych w celu ułatwienia interoperacyjności między europejskimi siłami zbrojnymi.

RADMOR to synonim niezawodnej łączności, komunikacji i bezpiecznego przekazywania danych na współczesnym polu walki. Flagowymi produktami spółki są specjalistyczne radiostacje wojskowe do łączności taktycznej od lat użytkowane są przez siły zbrojne Polski i innych państw, zestawy przewoźne radiostacji, urządzenia doręczne i radiotelefony cywilne. Spółka zaangażowana jest także w szereg europejskich programów badawczych.

GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem zaawansowanych systemów wojskowych i cywilnych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Źródło: GRUPA WB.

 

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “OCCAR zatwierdza waveform ESSOR HDR”

  1. Brawa dla Radmor i grupy WB! Jest w naszym kraju jak widać duży potencjał naukowy naszych kadr specjalistów i należy zapewnić im warunki rozwoju tutaj w kraju.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc