Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

O zakupach śmigłowców dla Policji w Sejmie

9 maja w czasie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceminister Jarosław Zieliński oraz nadinspektor Jarosław Szymczyk przedstawili posłom plany związane z zakupami dla Policji nowych śmigłowców.

Powyższe posiedzenie, częściowo, było spowodowane anulowaniem przetargu na trzy wielozadaniowe maszyny jednosilnikowe, a także pojawiające się w mediach informacje o bezprzetargowym zakupie dwóch wielozadaniowych śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk International.

Według ministra Zielińskiego, w ciągu ostatnich lat wycofano siedem maszyn, a spośród jedenastu trzy kolejne mają zostać wycofane do 2019 roku. Jak wskazał Jarosław Szymczyk, remonty są prowadzone poza granicami kraju (w Republice Czeskiej oraz na Litwie) – często są uwarunkowane odległymi terminami realizacji. Aby ratować sytuację, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje, że do 2020 roku Komenda Główna Policji zakupi siedem nowych wiropłatów – dwóch wielozadaniowych śmigłowców dla Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz pięciu obserwacyjno-patrolowych (trzy jednosilnikowe oraz dwa dwusilnikowe).

W przypadku kwestii śmigłowców S-70i Black Hawk International, wybór został dokonany przez zespół Komendy Głównej Policji, który analizował potrzeby w zakresie środka transportu dla pododdziałów antyterrorystycznych oraz ich taktyki działania. Zespół wyselekcjonował sześć elementów, które musi spełniać nowy typ śmigłowca – analiza została przeprowadzona m.in. poprzez strony internetowe producentów. Pozostałe typy wiropłatów spełniały z maksymalnie czterech wymogów postawionych przez Policję. Poza wsparciem działań antyterrorystycznych, śmigłowce mają wspierać inne służby, choćby w czasie klęsk żywiołowych. Dodatkowo wystosowano zapytanie do zakładów WSK PZL Świdnik S.A..

Czas dostawy przewidziano do końca roku, jednak Jarosław Szymczyk zakłada, że jeden z nich może być znacznie szybciej. Negocjacje rozpoczęto 11 kwietnia z PZL Mielec S.A., a 13 kwietnia wystosowano zawiadomienie do Prezesa Zamówień Publicznych.

Oferta producenta jest „bardzo atrakcyjna” i obejmuje dodatkowo pakiet szkoleniowy oraz serwisowy. Szkolenie pilotów odbędzie się zagranicą – w pierwszym etapie na symulatorze (10 godzin), a w drugim etapie na śmigłowcu (około 10 godzin). Biorąc pod uwagę fakt, że dwa S-70i są wykorzystywane przez firmę Sikorsky do szkolenia pilotów, najprawdopodobniej policyjni piloci trafią na Florydę w celu realizacji powyższego cyklu. Później szkolenie będzie realizowane w kraju. Dwóch pilotów, w ramach negocjowanej umowy, ma uzyskać uprawnienia do wykonywania lotów próbno-kontrolnych. Całość ma zająć około 2 miesięcy szkolenia pilotów. Personel techniczny przejdzie szkolenie zagranicą przez około 3 tygodnie.

(ŁP) Foto: Łukasz Pacholski
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc