Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

O Ajaxach w brytyjskim parlamencie

Problemy z wozami rozpoznawczymi rodziny Ajax przybrały takie rozmiary, że musiał się nimi zająć brytyjski parlament. Rys. GD UK

21 lipca podczas posiedzenia Komisji Obrony Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jeremy Quinn, sekretarz stanu ds. zamówień obronnych w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii, udzielił obszernych odpowiedzi na temat problemów programu zakupu pojazdów rozpoznawczych rodziny Ajax dla Wojsk Lądowych Zjednoczonego Królestwa.

Zgłaszane problemy z nadmiernymi wibracjami, stwarzającymi nawet groźbę uszkodzenia niektórych podzespołów (np. mechanizmu ładowania 40 mm armaty) i generującymi hałas stanowiący zagrożenie dla zdrowia żołnierzy (z tego powodu ograniczono dopuszczalny czas przebywania wewnątrz wozu żołnierzy biorących udział w testach), mogą być wg Quinna nawet niemożliwe do usunięcia, choć wszystkie zainteresowane strony „muszą się postarać”, aby jednak udało się zażegnać kryzys. Odnośnie danych liczbowych, osiem z 307 pracowników i żołnierzy zaangażowanych w testowanie bojowego wozu rozpoznawczego Ajax zgłosiło urazy odniesione od wibracji, w tym bóle pleców i stawów oraz nawracające mrowienie w dłoniach i stopach. Spośród 110 dotychczas przebadanych żołnierzy 23 musi poddawać się leczeniu słuchu, w tym z wykorzystaniem sterydów. Generał Carew Wiks, w latach 2011-2013 dyrektor ds. uzbrojenia i sprzętu wojsk lądowych w brytyjskim resorcie obrony (umowę na dostawy rodziny Ajax o wartości 5,5 mld GBP podpisano w 2014 r. ‒ była to największa umowa na dostawę pojazdó opancerzonych dla British Army od kilku dekad), a obecnie wiceprezes ds. systemów lądowych w General Dynamics UK (podobną drogę, od szefa Sztabu Generalnego w latach 2010-2014 do członka zarządu General Dynamics w 2016 r., przejść miał gen. Peter Wall), firma sama jest „bardzo zaniepokojona ostatnimi problemami” i „ściśle współpracuje” z British Army w celu zidentyfikowania przyczyn problemów oraz ich usunięcia. Według niepotwierdzonych informacji, kłopoty z nadmiernymi wibracjami znane są od 2019 r., a część brytyjskich ekspertów winą obarcza zbyt ciężki pancerz dodatkowy. Tym niemniej, niektórzy przedstawiciele British Army sugerują już, że w razie niemożności rozwiązania problemów z Ajaxem przygotowywane są rozwiązania alternatywne ‒ może to być jedynie swoiste „pogrożenie palcem”, a może być to równie dobrze zapowiedź zerwania kontraktu i poszukania nowych rozwiązań.

Aby uchronić się przed tym ostatnim scenariuszem, w tym samym dniu grupa brytyjskich małych i średnich przedsiębiorstw pełniących rolę poddostawców w programie, złożyła w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii petycję z prośbą o nieprzerywanie programu. Argumentowali, że program dostawy 589 pojazdów (z czego, wg GD UK, 116 ma być już ukończonych lub niemal ukończonych) zapewnia tysiące miejsc pracy, a jego przerwanie doprowadzi do upadku lub pogorszenia sytuacji finansowej dziesiątek firm oraz do fali zwolnień ich pracowników. Obecnie program Ajax zapewniać ma 4100 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii (wobec 10 000 deklarowanych w 2014 r.).

Teldat
reklama Leonardo
reklama BMS
reklama Leonardo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “O Ajaxach w brytyjskim parlamencie”

  1. Przedsiębiorcy, lepiej dostarczyć wadliwe produkty, w których żołnierze będą musieli służyć, doznawać uszczerbku co będzie obniżało znacząco ich wartość bojową, niż dać żołnierzom najlepszy, pozbawiony tych wad produkt,bądź w razie konieczności zerwać ten tragiczny kontrakt.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc