Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowy Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Nowy Prezes Zarządu WZL Nr 2 S.A. - Piotr Skrzyński. Fot. Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

W maju na stronie internetowej należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy pojawiła się informacja dotycząca zmiany kadrowej – nowym Prezesem Zarządu spółki został Piotr Skrzyński.


Powyższa informacja oznacza koniec, trwającego od 12 lipca 2021 roku, impasu podczas którego Rada Nadzorcza spółki nie mogła wybrać nowego Prezesa Zarządu. Przypomnijmy, w lipcu odwołano ze stanowiska Leszka Walczaka, a w kolejnych miesiącach powoływano pełniących obowiązki Prezesa Zarządu.

Piotr Skrzyński jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W kolejnych latach rozwijał kompetencje na kierunku ekonomia i język francuski (Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Breście), a także Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ernst&Young. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym – karierę zawodową rozpoczynał we Francji. W ostatnich latach (od 2009 do 2017 roku) pełnił funkcję Prezesa w spółce Protektor S.A., od marca 2018 do kwietnia 2020 roku był Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju APS Energia S.A.. Od kwietnia 2020 do października 2021 roku Wiceprezes Zarządu w Grupie Kapitałowej PGE.

W latach 2012-2021 był członkiem Rad Nadzorczych oraz Rad Dyrektorów następujących spółek giełdowych lub ich spółek zależnych: Harper Higienic S.A.(2012-2016); Sygnity S.A. (2012 -2017);
Orphee S.A. (Szwajcaria: 2014-2018); Diesse Diagnostica Senese S.p.A.(Włochy: 2015-2017); Herkules S.A. (2018-2019); MoBruk S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. realizują różnorodne projekty w zakresie obsług i wsparcia serwisowego wojskowych statków powietrznych. W ostatnich latach prowadzą systematyczną rozbudowę kompetencji dotyczących samolotów F-16 Fighting Falcon oraz C-130 Hercules. Dodatkowo ważnym elementem profilu jest działalność usługowa w segmencie lotnictwa cywilnego oraz rozwój konstrukcji bezzałogowych.

Teldat
reklama Leonardo
reklama BMS
reklama Leonardo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Nowy Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc