Zaloguj

Nowy kompleks produkcyjno-magazynowy w ZM DEZAMET

Fot. PGZ S.A.

Na terenie, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku produkcyjno-magazynowego. Projekt jest częścią planu rozwoju potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, m.in. w ramach realizacji programów Krab, Rak, Kryl oraz Tytan.

Zakres zrealizowanych prac obejmował między innymi remont istniejących budynków polegający na przystosowaniu ich do obowiązujących wymagań oraz budowę potężnych, żelbetonowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa. Efektem jest uzyskanie przez ZM DEZAMET 1000 m2 powierzchni magazynowej, w której składowane będą pociski artyleryjskie oraz inne wyroby schodzące z linii produkcyjnych.

„Wieloletnie zamówienia na moduły ogniowe Regina oraz Rak przekładają się nie tylko na wzrost konkurencyjności zakładów odpowiadających za te rozwiązania. System osiąga pełną skuteczność jedynie wtedy, kiedy posiada odpowiednią amunicję. Plan rozwoju ZM DEZAMET zakłada rozszerzenie możliwości produkcyjnych na dostarczanie amunicji nie tylko na potrzeby krajowych sił zbrojnych, ale także dla potencjalnych klientów zagranicznych”, powiedział Hubert Stępniewicz, członek zarządu PGZ S.A.

Hubert Stępniewicz, członek zarządu PGZ S.A. Fot. PGZ S.A.

W nowym budynku produkcyjno-magazynowym zastosowano m.in. zdalne zarządzanie budynkami przez system BMS z poziomu komputera. Pracownicy odpowiadający za bezpieczeństwo oraz utrzymanie ruchu zostaną automatycznie powiadomione za pomocą SMS lub/i e-maila o warunkach panujących na hali, w tym o każdej anomalii systemu czy awarii, jak np. przekroczenie zadanej temperatury czy dopuszczalnego poziomu wilgoci.

„W związku ze zwiększaniem się wolumenu zamówień na amunicję artyleryjską ze strony Sił Zbrojnych RP, musieliśmy uzyskać naturalnie dodatkową przestrzeń. Nowa hala pozwoli na „uwolnienie” miejsca w pozostałych budynkach, co otwiera przed nami możliwość dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych pocisków artyleryjskich, ale także pocisków moździerzowych dla Raków”, powiedział Tomasz Wawrzkowicz, prezes zarządu ZM DEZAMET S.A.

Do budowy hali zużyto ok 1600 m3 betonu, 400 ton stali, a w tzw. gabiony (specjalne kosze o szerokości 0,5 m, mające za zadanie zabezpieczyć cały kompleks przed efektem fali uderzeniowej) zasypano ok. 2500 m3 piasku.

ZM DEZAMET S.A. realizuje szereg kontraktów na dostawy amunicji dla Sił Zbrojnych RP, w tym kontrakt z 2019 r. na dostawy 24 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm do armatohaubic samobieżnych Krab, produkowanych przez konsorcjum spółek z GK PGZ pod przewodnictwem Huty Stalowa Wola S.A. oraz kontrakt na 40 000 szt. przeciwpancernej amunicji PG-15. W ostatnim czasie spółka zakończyła próby przy nowoczesnej amunicji dla 120 mm moździerzy samobieżnych Rak.

Źródło: PGZ S.A.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Nowy kompleks produkcyjno-magazynowy w ZM DEZAMET”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc