Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowe zasady kwalifikacji oddziałów wojskowych USMC

US Marine Corps wprowadza zmiany w certyfikacji oddziałów i pododdziałów szczebla poniżej batalionu. Fot. US Marine Corps.

20 października amerykański Korpus Piechoty Morskiej poinformował o tymczasowej zmianie zasad certyfikacji oddziałów i pododdziałów, wprowadzonej za pomocą trzech różnych rozkazów 8 października br.

Zmiana ma związek z wypadkiem z lipca 2020 r., w którym w wyniku zatonięcia amfibijnego transportera opancerzonego AAV7, należącego do 15. MEU (Marine Expeditionary Unit, pol. morski oddział ekspedycyjny), śmierć poniosło dziewięciu żołnierzy US Marine Corps. Według dowództwa Krpusu, wpływ na przebieg zdarzeń miały zbyt mało rygorystyczne procedury, które wprawdzie przewidywały wymóg przeprowadzenia stosownej certyfikacji przed rozmieszczeniem w ramach ćwiczeń lub operacji bojowej, lecz mimo tego pluton, do którego należał feralny pojazd i jego obsada, owej certyfikacji nie przeszły. Ppłk Keith Brenize, ówczesny dowódca 3. amfibijnego batalionu szturmowego, wraz z dowódcą wspomnianego plutonu miał powiedzieć śledczym, że nie miał wiedzy na temat wymagań odnośnie certyfikacji pododdziałów wielkości plutonu. Tymczasem dochodzenie wykazało, że żaden pluton AAV7 nie miał za sobą formalnej certyfikacji przed przydzieleniem do 15. MEU. Zdaniem śledczych, jest to sytuacja niedopuszczalna, a jej przyczyną miały być niejednoznaczne przepisy dotyczące wymagań dla oddziałów poniżej szczebla batalionu. Nowe rozkazy mają sprawić, że sytuacja będzie klarowna, co ma pozwolić na uniknięcie podobnych tragedii w przyszłości. Zawierają one także wytyczne odnośnie sposobów prowadzenia certyfikacji. Wśród innych zmian wprowadzono m.in. wymóg zgłaszania przez dowódców plutonów ewentualnych braków kadrowych, sprzętowych lub w wyszkoleniu. Zgłoszenie ma być przesyłane do dowódcy danego MEU na 90 dni przed terminem przydzielenia plutonu. Rozkazy zostały podpisane przez gen. broni Davida J. Furnessa, zastępcę komendanta US Marine Corps ds. planowania, strategii, polityki i operacji. Czy zmiany okażą się trwałe, czy pozostaną regulacjami tymczasowymi i zostaną zastąpione innym rozwiązaniem ‒ czas pokaże.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc