Zaloguj

Nowe radary na rosyjskim Dalekim Wschodzie

24 kwietnia portal „Izwiestia.ru”, powołując się na Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, podał że jednostki radiotechniczne stacjonujące na rosyjskim Dalekim Wschodzie (Wschodni Okręg Wojskowy) otrzymały nowe stacje radiolokacyjne i systemy dowodzenia. Przy czym nie podano, o które jednostki chodzi i gdzie dokładnie stacjonujące. Użyto tylko sformułowania, że w nowy sprzęt została wyposażona „jedna z brygad radiotechnicznych”, co wskazuje na skalę dostaw.

Jednak użycie słowa „brygada” zamiast „pułk” jest dziwne. W siłach WKS i PWO są pułki, a nie brygady radiotechniczne. A typ sprzętu (m.in. system Niebo-M) wskazuje, że chodzi właśnie o siły WKS/PWO, a nie armijnych przeciwlotników, którzy zorganizowani są właśnie w brygady (ale we Wschodnim Okręgu Wojskowym nie ma radiotechnicznych brygad Wojsk Lądowych FR, jest za to pięć pułków).

Konieczność wzmocnienia obrony przeciwlotniczej na Dalekim Wschodzie wynika z rosnącej obecności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w regionie, zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim czy w Japonii.

Dostarczony sprzęt to stacje radiolokacyjne 48Ja6-K1 Podlot-K1, system radiolokacyjny Niebo-M i systemy dowodzenia Fundamient-M. „Izwiestia” wspomina, że wcześniej (po raz pierwszy) taki sprzęt rozmieszczono tylko na Krymie, co nie jest do końca prawdą.

Podlot, Niebo-M i Fundamient-M
Radar 48Ja6-K1 Podlot-K1, opracowany w moskiewskim Wsierossijskim nauczno-issledowatielskim institutie radiotiechniki (WNIIRT, część Koncernu WKO „Ałmaz-Antiej”), to coraz liczniejsza w rosyjskich jednostkach radiotechnicznych stacja radiolokacyjna. Jest to półprzewodnikowy, trójwspółrzędny radar z elektronicznie sterowanym w elewacji fazowanym szykiem antenowym, pracujący w centymetrowym paśmie S. „Ałmaz-Antiej” podaje, że Podlot-K1 opracowano jako następcę stacji ST-68U/UM, choć tę rolę pełni głównie 9Ł96, natomiast Podlot-K1 to typowa stacja wykrywania celów na małych wysokościach i jako taka jest nowocześniejszą alternatywą znacznie prostszych stacji Kasta 2-1/2-2. Zestaw składa się z trzech elementów, umieszczonych na ciężarowych Kamazach w układzie 8×8. Na jednym jest zespół antenowy na rozwijanym maszcie, na drugim kabina operatorska, a na trzecim system zasilania. Podlot-K1 zaprojektowano z myślą o częstych zmianach pozycji, dlatego cechuje go krótki czas rozwijania na pozycji (10 minut) i osiągania gotowości do pracy (kolejne trzy minuty). Jest to stacja dookólnej obserwacji w azymucie (czas odświeżenia informacji wynosi 5 bądź 10 s), natomiast kąty obserwacji w elewacji zamykają się w przedziale od −2 do 25° lub −7 do 12° (do wysokości 9 – 10 km, z dopuszczalnym trybem pracy do 20 km). Zasięg stacji w górnym przedziale kątów obserwacji (zapewne powyżej 1000 m) wynosi nie mniej niż 200 km. Liczba śledzonych celów wynosi 200, a ich prędkość maksymalna 4400 km/h (1200 m/s). Stacja jest przeznaczona do wykrywania niskolecących celów aerodynamicznych (samoloty, śmigłowce, BSP, pociski manewrujące). Podaje się, że Podlot może służyć jako źródło informacji radiolokacyjnej o celach systemowi rakietowemu S-400. Wiadomo też, że istnieje ulepszona wersji stacji, czyli Podlot-M, o której brak jednak szczegółowych danych. Dostawy stacji Podlot-K1 zaczęły się w 2015 r., pierwsze egzemplarze trafiły do jednostek PWO broniących Moskwę i centralny region przemysłowy. W kolejnych latach Podloty dostały jednostki radiotechniczne Zachodniego Okręgu Wojskowego, poza tym zaobserwowano na Krymie, w bazie lotniczej Humajmim w Syrii czy podczas licznych ćwiczeń OPL na poligonie Aszałuk.

Zestaw systemu radiolokacyjnego Niebo-M, od lewej RŁS-D, SD i RŁS-M. Fot. Ministerstwo Obrony FR.

Drugim dostarczonym systemem radiolokacyjnym jest 55Ż6M Niebo-M, opracowany w spółce FNPC Niżegorodskij nauczno-issledowatielskij institut radiotiechniki (NNIIRT, część Koncernu WKO „Ałmaz-Antiej”). To dość dobrze znany system radiolokacyjny wczesnego wykrywania. W produkowanej konfiguracji składa się z dwóch trójwspórzędnych półprzewodnikowych stacji radiolokacyjnych z elektronicznie sterowanymi aktywnymi fazowanymi szykami antenowymi. Jedna stacja, tzw. RŁS-D, pracuje w decymetrowym paśmie L, druga (RŁS-M) w metrowym paśmie VHF. Zestaw uzupełnia stanowisko dowodzenia z anteną systemu „swój – obcy”, które tworzy obraz sytuacji radiolokacyjnej z wykorzystaniem fuzji obu pasm. Wszystkie składniki Nieba-M osadzono na terenowych nośnikach BAZ-6909-015 w układzie 8×8. Rozstawienie i rozruch systemu zajmuje 15 minut. Do systemu opracowano także stację centymetrowego pasma S (RŁS-S), ale na razie brak informacji o jej dostawach, być może ze względu na koszt anteny AFAR o tak dużej liczbie układów nadawczo-odbiorczych. Zasięg stacji wynosi do 600 km w trybie dookólnym i do 1800 km w sektorowym (stosowanym w czasie zagrożenia atakiem rakietami balistycznymi), przy czym dane te odnoszą się do stacji RŁS-M. W przypadku stacji RŁS-D wobec celu o SPO = 1 m2 te wartości to odpowiednio 480 i 550 km, a przy SPO = 0,01 m2 spadają do 300 i 350 km. Maksymalna prędkość śledzonych celów sięga 5000 m/s, a ich liczba wynosi 200 (aerodynamiczne) i 20 (balistyczne). Czas odświeżania informacji radiolokacyjnej w trybie dookólnym wynosi 5 lub 10 s. Do końca przyszłego roku resort obrony odbierze łącznie co najmniej 20 zestawów Niebo-M, których dostawy trwają od 2013 r.

Trzecim typem sprzętu jest stanowisko dowodzenia OPL typu 98Sz6M Fundamient-M. Opracowała go, specjalizująca się w sieciocentrycznych systemach dowodzenia, spółka Moskowskij NII pribornoj awtomatiki (MNIIPA, część Koncernu WKO „Ałmaz-Antiej”). Fundamient-M to najnowsza wersja zautomatyzowanego sieciocentrycznego systemu wspomagania dowodzenia obroną przeciwlotniczą serii Fundamient. Obiekty dowodzenia Fundamient są kompatybilne z innymi sieciocentrycznymi systemami dowodzenia, np.: Poljana, Uniwiersał, Osnowa, PORI, Krym, Rubież, Bajkał, Sienież, z samolotami A-50, stanowiskami dowodzenia poszczególnych systemów plot. i radiotechnicznych. W rezultacie zadania Fundamienta-M to nie tylko dowodzenie i nadzór podłączonych środków wykrywania, to także obróbka i przesyłanie otrzymywanych informacji odnośnie sytuacji radiolokacyjnej zarówno do wyższych, jak i niższych szczebli dowodzenia. Fundamient-M wykorzystuje dane nie tylko ze stacji radiolokacyjnych, ale także jednostek rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej. Koordynuje też pracę podłączonych stanowisk dowodzenia systemów OPL, jak również dowodzi lotnictwem myśliwskim. Tworzy zatem tzw. połączony obraz sytuacji powietrznej. Fundamient-M może jednocześnie kierować śledzeniem i zwalczaniem 400 celów (także 40 aktywnych źródeł zakłóceń radioelektronicznych, 60 celów balistycznych). Ich parametry graniczne to: odległość wykrycia 1600/1800 km (aerodynamiczne/balistyczne), pułap 120/1200 km, prędkość 8000/18 000 km/h. Fundamient-M jest systemem mobilnym, wszystkie składniki systemu są umieszczone w hermetycznych, szczelnych elektromagnetycznie, ustandaryzowanych kontenerach, osadzonych na samochodach ciężarowych w układzie 8×8. Są to: bojowe stanowisko dowodzenia, sztabowe stanowisko dowodzenia, węzeł łączności, system zasilania z polowym magazynem części zamiennych i warsztat diagnostyczno-naprawczy. Fundamient-M to najnowsza wersja systemu (poprzednimi były Fundamient-1/-2/-3, wzajemnie kompatybilne, mogące służyć jako stanowiska różnego szczebla, uzupełniające wersję M), jego dostawy trwają co najmniej od 2015 – 2016 r.

Eksportowy system dowodzenia Fundamient-MAE na salonie MAKS 2013. Fot. Witalij Kuzmin/CC-BY-SA-4.0.

(AMM) Foto: Ministerstwo Obrony FR
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc