Zaloguj

Nowe HK416 dla JW GROM

12 czerwca Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu nieokreślonej liczby karabinków HK416 – broni, która jest obecnie standardową dla operatorów Komponentu Wojsk Specjalnych. 

Zgodnie z tradycją, szczegóły zamówienia otrzymają podmioty zakwalifikowane do składania ofert ostatecznych – wiadomo, że dostawy mają rozpocząć się we wrześniu, a zakończyć się z końcem listopada bieżącego roku. Postępowanie ma charakter ograniczony, zamawiający zakłada udział od trzech do pięciu oferentów. Termin składania dokumentów upływa 20 lipca - wśród potencjalnych dostawców znajdą się, najprawdopodobniej, krajowe firmy mające kontakty z firmą HK. Obok ceny drugim kryterium będzie okres gwarancji na dostarczoną broń.

Karabinki HK416 różnych wersji stały się podstawową bronią operatorów około 2010 roku, kiedy podjęto decyzję o zastąpieniu dotychczas używanych karabinków produkcji amerykańskiej. Jedynym wyjątkiem, w Komponencie Wojsk Specjalnych, jest Jednostka Wojskowa Formoza – jej operatorzy wykorzystują karabinki HK G36KV3. 

(Łukasz Pacholski) Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 comments on “Nowe HK416 dla JW GROM”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc