Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowe cysterny dla Wojska Polskiego

W styczniu Agencja Uzbrojenia ogłosiła dwa postępowania przetargowe w sprawie zakupu nowej partii cystern paliwowych dla jednostek logistycznych Wojska Polskiego. Fot. Łukasz Pacholski

18 stycznia Agencja Uzbrojenia poinformowała o uruchomieniu dwóch postępowań przetargowych dotyczących zakupu na potrzeby jednostek logistycznych Wojska Polskiego nowej partii cystern paliwowych. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych zamówień, pojazdy zostaną zbudowane w oparciu o ciężarówki firmy Jelcz.

Pierwszy przetarg dotyczy dostaw cystern dystrybutorów paliwowych o pojemności 10 metrów sześciennych na podwoziu samochodowym CD-10 w liczbie 49 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego. Dodatkowo zamawiający zakłada opcję kontraktową, która może rozszerzyć umowę o maksymalną liczbę 150 sztuk. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie dokumentów do 16 lutego bieżącego roku – Agencja Uzbrojenia zakłada zastosowanie procedury negocjacyjnej, a przewidywana liczba podmiotów oscyluje od 3 do 5. W ostatnich latach dostawcą CD-10 jest firma Celtech Sp. z o.o. – ostatnia umowa na pojazdy tego typu została zawarta w listopadzie 2019 roku i obejmowała dwunastu cystern z opcją na 63 kolejnych (brak informacji o wykorzystaniu zapisów zamówienia opcjonalnego). Obecnie CD-10 są dostarczane na podwoziu ciężarówek Jelcz P662D.35.

Drugi przetarg dotyczy zakupu cystern dystrybutorów paliwowych CND-27 w liczbie 29 sztuk oraz opcją rozszerzającą umowę o maksymalną liczbę 40 kolejnych sztuk. Także w tym przypadku dokumenty można składać do 16 lutego, a sama procedura ma mieć charakter negocjacyjny z udziałem maksymalnie pięciu podmiotów. Także w tym przypadku, jak w poprzednich latach, dostawcą CND-27 jest firma Celtech Sp. z o.o., która ostatni kontrakt zawarła w 2018 roku (cztery egzemplarze z opcją na cztery kolejne). Także w tym przypadku partnerem wykonawcy jest firma Jelcz dostarczająca ciągniki siodłowe własnej produkcji.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc