Zaloguj

Niepewny los programu modernizacyjnego śmigłowców CH-47F

W programie testowym biorą udział trzy egzemplarze CH-47F Block II (EMD). Fot. Boeing

Po raz kolejny Kongres Stanów Zjednoczonych chce skłonić armię (US Army) do kontynuowania programu modernizacji floty śmigłowców Boeing CH-47F Chinook. Obecny plan armii w dalszym ciągu zakłada jednak modernizację tylko śmigłowców w wersji specjalnej, czyli MH-47G.

Program modernizacji floty ciężkich śmigłowców transportowych CH-47F oraz należących do dowództwa operacji specjalnych (SOCOM – Special Operations Command) śmigłowców MH-47G został ogłoszony w styczniu 2015 r. Modernizację do standardu Block II miały przejść 473 egzemplarze CH-47F oraz 69 MH-47G. Ogólnie program Block II zakładał osiągnięcie dużej unifikacji modeli CH-47F i MH-47G oraz zrównanie ich możliwości i osiągów. CH-47F Block II ma mieć możliwość osiągnięcia wysokości 1800 m z ładunkiem 10 000 kg oraz wykonania zawisu na tym pułapie przy temperaturze powietrza +35°C. Maksymalna masa startowa śmigłowca ma się zwiększyć z 22 500 do 24 500 kg.

Do najważniejszych komponentów pakietu modernizacyjnego Block II należą:
- nowe, kompozytowe łopaty wirników typu ARCB (Advanced Chinook Rotor Blades). Łopaty posiadają nowe, skośne końcówki, nowy profil oraz zwiększoną skrętność. Udźwig generowany przez pojedynczą łopatę jest większy o 860 kg. w porównaniu do obecnie wykorzystywanych łopat;
- nowe silniki turbowałowe Honeywell T55-715 generujące o 20% więcej mocy w porównaniu z zainstalowanymi w CH-47F silnikami Lycoming T55-GA-714A o mocy maksymalnej 3529 KW;
- cyfrowy system kontroli lotu zapewniający dokładny rozdział momentu obrotowego pomiędzy obydwa wirniki, niezależnie od warunków zewnętrznych (APAS – Active Parallel Actuator System);
- nowe zbiorniki paliwa – po jednym w każdym z dwóch sponsonów kadłubowych (rozwiązanie zastosowane pierwotnie w modelu MH-47G);
- nowa instalacja elektryczna oraz trzy nowe generatory prądotwórcze o mocy 60 kVA każdy;
- nowa podłoga przedziału transportowego z rolkami ułatwiającymi przesuwanie palet i ładunków (COOLS – Cargo-On/Off-Loading System), odporna na ostrzał z broni małokalibrowej;
- zewnętrzny interfejs diagnostyczny systemu monitorującego stan techniczny śmigłowca (CBM – Conditioned-Based Maintenance);
- system przeciwdziałania w podczerwieni CIRCM (Common Infrared Countermeasures).

W styczniu 2016 r. zakończyła się tzw. analiza alternatyw (AOA – Analysis of Alternatives) dla programu Block II. Rok później Boeing rozpoczął testy w powietrzu śmigłowca demonstracyjnego CH-47F, w którym zamontowano nowe łopaty ARCB. Ostatecznie, 5 kwietnia 2017 r., armia rozpoczęła formalnie program modernizacji Block II dla śmigłowców CH-47F oraz MH-47G. 30 lipca 2017 r. Boeing otrzymał wart 267 milionów USD kontrakt na budowę trzech egzemplarzy testowych CH-47F Block II (EMD – Engineering and Manufacturing Development).

W marcu 2019 r. armia ujawniła, że w budżecie na rok fiskalny 2020 nie wyasygnuje dalszych funduszy na kontynowanie modernizacji floty CH-47F. Potwierdziła jednak plan zmodernizowania całej floty 69 egzemplarzy MH-47G. US Army zasygnalizowała wówczas zmianę priorytetów związaną m.in. z rozwojem nowych platform pionowego startu i lądowania w ramach programów FARA oraz FLRAA. Argumentowano, że CH-47F są relatywnie najmłodsze w całej flocie śmigłowcowej armii, i że modernizacja całej floty nie jest aż tak konieczna. Pierwszy seryjny CH-47F (zmodernizowany CH-47D) został oblatany 23 października 2006 r. Armia zmodernizowała do standardu F ogółem 397 CH-47D. Dodatkowo zakupiła 76 fabrycznie nowych CH-47F. Ostatnie egzemplarze CH-47F odebrano w 2018 r. Jednakże w związku z instalacją w ostatnich latach różnych systemów pokładowych masa własna CH-47F wzrosła, co spowodowało pogorszenie osiągów.

Z kolei Boeing argumentował, że decyzja armii o nie kontynuowaniu modernizacji Block II będzie mieć negatywny wpływ na dalsze utrzymanie sieci podwykonawców producenta. Wątpliwości w związku z decyzją armii wyrazili wówczas legislatorzy. Do budżetu armii na rok fiskalny 2020 dołożono 28 milionów USD z przeznaczeniem na kontynuację programu. Na początku 2020 r. Boeing rozpoczął program testów, w którym biorą udział wszystkie trzy egzemplarze EMD „Block II.

Podczas tworzenia budżetu na rok fiskalny 2021, armia nie zarezerwowała żadnych funduszy na modernizację śmigłowców CH-47F. Decyzji tej ponownie sprzeciwili się legislatorzy. W lipcu 2020 r. komisja budżetowa Izby Reprezentantów przeznaczyła kwotę 198 milionów USD na sfinansowanie w roku fiskalnym 2021 modernizacji pięciu egzemplarzy CH-47F. Dodatkowo, zarezerwowano 29 milionów USD na rozpoczęcie finansowania modernizacji kolejnej transzy pięciu egzemplarzy w roku 2022. 10 listopada br. senacka komisja budżetowa wsparła plan Izby Reprezentantów przeznaczając na program Block II dodatkową kwotę 119 milionów USD. Armia jednakże wciąż jest niechętna modernizacji floty śmigłowców CH-47F.

US Army planuje w roku fiskalnym 2023 ogłoszenie nowego, kompleksowego planu dotyczącego struktury swojej floty śmigłowcowej. Plan ma uwzględniać zakup do roku 2030 dwóch nowych platform w ramach programów FARA (nowe śmigłowce zwiadowczo-szturmowe) oraz FLRAA (nowe platformy desantowe dalekiego zasięgu).

Tymczasem program modernizacji floty MH-47G do standardu Block II przebiega bez zakłóceń. Boeing otrzymał już trzy kontrakty na modernizację łącznie 24 śmigłowców. Ostatni z nich, wart 265 milionów USD, Boeing otrzymał 31 lipca 2020 r. Obejmuje on modernizację dziewięciu egzemplarzy MH-47G. Pierwszy gotowy MH-47G Block II został przekazany SOCOM 1 września br.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc