Zaloguj

NET MARINE Marine Power Service naprawi ORP Kaszub?

Komenda Portu Wojennego w Gdyni rozstrzygnęła przetarg na remont korwety ORP Kaszub. Fot. Łukasz Pacholski

6 lipca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o wyborze podmiotu, który zrealizuje usługę naprawy bieżącej korwety ORP Kaszub. Ostatecznie powyższe prace, o ile nie dojdzie do interwencji Krajowej Izbie Odwoławczej, zostaną zrealizowane przez firmę NET MARINE Marine Power Service Sp. z o.o. w Gdańsku.


W rywalizacji o powyższe zamówienie uczestniczyły cztery podmioty: NET MARINE Marine Power Sp. z o.o. ze Szczecina (deklarująca realizację zamówienia w Gdańsku), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. z Gdyni, Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. z Gdańska i Stocznia Remontowa Nauta S.A. w restrukturyzacji z Gdyni. Postępowanie uruchomiono w kwietniu bieżącego roku. Zwycięska oferta otrzymała 95,8% punktów - realizację zamówienia podstawowego wyceniono na kwotę 6,5 mln PLN brutto, a zamówienia opcjonalnego 5,1 mln PLN brutto. Dodatkowo usługodawca wskazał, że ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac określił na 11%.

Pozostałe oferty otrzymały 90,23% punktów (PGZ Stocznia Wojenna; wartość oferty 11,7 mln PLN brutto, w tym 7,7 mln PLN zamówienie podstawowe, 5% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych), 90% punktów (Stocznia Remontowa Nauta w restrukturyzacji; wartość oferty 11,1 mln PLN brutto w tym 8,5 mln PLN brutto zamówienie podstawowe, 0% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych), 69,01% punktów (Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego; wartość oferty 14,5 mln PLN brutto w tym 7,5 mln PLN zamówienie podstawowe, 0% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych).

Korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub została wcielona do służby 15 marca 1987 roku. Obecnie znajduje się w strukturach Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Najprawdopodobniej jej następcą będzie jedna z trzech fregat planowanych do zamówienia w ramach programu Miecznik.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “NET MARINE Marine Power Service naprawi ORP Kaszub?”

  1. PMW stado białych słoni, pojedyńcze okręty jednego typu koszty utrzymania kosmiczne, szczególnie jak chcemy coś na nich zrobić-patrz koszty modernizacji ORP Czernicki.
    Czernicki, Kaszub,Orzeł.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc