Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane firmy do przysyłania wniosków w terminie do 9 sierpnia br.
na adresy e-mail: ewa.baranowska@mpit.gov.pl i natalia.kotas@mpit.gov.pl

Wniosek zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu znajdują się w załącznikach.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z:

Panią Ewą Baranowską – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, tel.: +48 22 262 97 18, e-mail: ewa.baranowska@mpit.gov.pl
Panią Natalią Kotas – Starszym Specjalistą w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej, tel.: +48 22 262 97 44, e-mail: natalia.kotas@mpit.gov.pl